היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 23037
מפת עכו , 1995
השוואה בין מפה ימית עתיקה לבין מפות מודרניות של מפרץ עכו תוך התייחסות לנושא המיפוי והמיפוי של א"י.
3,152 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62660
ניתוח מקיף של גיבוש תדמית ומפה מנטלית כלפי מקום והשפעתם האפשרית על שיקולי העדפות מגורים ושביעות רצון בקרב אוכלוסיות שונות.
15,607 מילים (כ-48 עמ'), 31 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63708
בחינה של מספר היבטים של הגלובליזציה אשר להם יש נגיעה למפת התקשורת בישראל.
6,114 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41210
התנהגות ארגונית, למידה ארגונית והגורמים המשפיעים על מהירות הלמידה, השפעת המפה הקוגניטיבית ואומדן מהירות הלמידה.
5,879 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50862
הרקע ההיסטורי לכתיבתה, תיאור המפה וניתוחה.
5,312 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68653
מחקר כמותי באמצעות שאלונים.
4,614 מילים (כ-14 עמ'), 23 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 51049
הארגון עליו נעשתה עבודה זו הוא ועד בית ולגביו נבדקה שרשרת ערך הלקוח.
1,992 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60182
עבודה זו עוסקת בחדירת התורה הקלוויניסטית לצרפת והתפשטותה בשכבות האוכלוסייה השונות בשנות החמישים של המאה ה-16.
11,336 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 62265
מכיבוש העיר ע"י דוד המלך ועד מפת הדרכים . 2003
11,750 מילים (כ-36 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26