היישום אינו מחובר לאינטרנט

גלובליזציה ומפת התקשורת בישראל

עבודה מס' 063708

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה של מספר היבטים של הגלובליזציה אשר להם יש נגיעה למפת התקשורת בישראל.

6,114 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

גלובליזציה משמעה מיזוג של הון, טכנולוגיה ומידע חוצי גבולות לאומיים, באופן שיוצר שוק גלובלי אחד ובמידה מסוימת - 'כפר גלובלי'. רבים מייחסים לגלובליזציה חשיבות כלכלית בלבד, אך אין זה כך - הגלובליזציה כשלעצמה, אינה עניין כלכלי מעיקרו. גלובליזציה היא עניין חברתי, תרבותי, פוליטי ובהחלט לא רק כלכלי.

בעבודה זו אדון במספר היבטים של הגלובליזציה אשר להם יש נגיעה למפת התקשורת בישראל.
ההיבט החברתי יידון בפרק על גלובליזציה וזהות לאומית תוך התייחסות לסוגיית השפעת הגלובליזציה בתחום התקשורת על מיעוטים אתניים. ההיבט התרבותי יידון בפרק הגישות, כאשר כאן אתייחס לגישות גלובליזציה בין לאומיות, מהן ניתן להשליך על ישראל. כמו כן, אתייחס בפרק זה להיבטים חיוביים ושליליים של תהליך הגלובליזציה, תוך סקירת עמדותיהם של תומכים ומתנגדים לגלובליזציה. בנוסף, אתייחס לכלל ההשלכות של הגלובליזציה על התקשורת המקומית בישראל בכלל ועל השידור הציבורי בפרט.

תוכן הענינים:
פרק 1: מבוא
פרק 2: גישות: תומכים ומתנגדים - תרבות ומדינת הלאום
פרק 3 : גלובליזציה וזהות לאומית
פרק 4: גלובליזציה: השלכות על מפת התקשורת בישראל
פרק 5: סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדוני,ח. ונוסק,ה. (1997). 'אני', 'ישראלי' ו'אזרח העולם': הטלוויזיה בכבלים והשלכותיה על קשרים חברתיים. בתוך ד. כספי (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל (ע"ע 97-115). ירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר.
כספי,ד. ולימור,ח. (1998), המתווכים: אמצעי התקשורת בישראל 1948-1990. תל-אביב: עם עובד.
לימור,י. (1996). הנסיך הקטן והאח הגדול - מפת התקשורת בישראל בעידן של תמורות. בתוך כספי, ד. (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל (עע' 29-46) ירושלים: ואן ליר.
ליבני, י. טלוויזיה מסחרית והפיקוח הציבורי, בתוך: פיתוח מערך התקשורת ושידורים לציבור - קובץ הרצאות, "יום תקשורת" שנערך ב- 15 במאי 1989, משרד התקשורת, ירושלים, אוקטובר 1989.
ליבני, י. דו"ח ליבני - דו"ח הוועדה לבדיקת המבנה והתפקוד של רשות השידור, 1993.
פלד, י. (1997).דין וחשבון הועדה להרחבה וארגון מחדש של מערך השידורים לציבור בישראל.
צוקרמן,א. (1997). דין וחשבון הועדה לבחינת מבנה השידור הציבורי ומעמדו המשפטי והציבורי.
Carey,J. (1996) The Adolescence of the Internet, A special report from the center for new media at the graduate school of journalism, Columbia University.
Available at: http://www.bnet.fordham.edu/carey1/Internet%20Chap%20-%20Pavlik.doc
Curran,G. M. Gurevitch (Eds.), Mass media and society (pp 118-138). London: Edward Arnold.
Katz ,Elihu ,"Can Authentic Cultures Survive New Media", Journal of Communication 27, 1997 ,pp .113‎-121
Litman ,R .Barry, "The Changing Role of the Television Network" in: Alexander ,A Owers ,J ;Owers ,J ;Carveth ,R ,Media Economics :Theory and Practice ,1993 by Lawrence Eribaum Associates ,Publishers Hillsdale ,New Jersey
Serberny-Mohammadi, A. (1991). The Global and the local in international communication.. In: G. Curran, M. Gurevitch (Eds.), Mass media and society (pp 118-138). London: Edward Arnold.
Spark, A. (1996). Wrestling with America: Media, national images and the global village. Journal of Popular Culture, 29, 83-93.
Weizenbaum,J. (1992). Computers, tools, and human reason. New media and old in the information age.

תגים:

אינטרנט · גלובליזציה · טלויזיה · כבלים · מסחרי · ציבורי · שידור · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גלובליזציה ומפת התקשורת בישראל", סמינריון אודות "גלובליזציה ומפת התקשורת בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.