היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 62289
בחינת מנהיגות מעצבת בבית ספר, באמצעות ניתוח ראיון עם מנהלת ושלוש מורות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69689
שיטתיות הרוע במחזה "אותלו".
2,272 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 67404
תרגיל בשיטות מחקר איכותניות הכולל: יומן שדה, ראיונות (תפיסה סובייקטיבית של הנחקר), תצפיות בסופרמרקטים (אתנוגרפיה).
7,267 מילים (כ-22.5 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 23051
העבודה דנה ברעיון של קץ ההיסטוריה והתנהגות האדם לאור רעיון זה.
5,468 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60578
השפעתם על תחושת הביטחון והמורל שהם נוטעים בציבור האמריקאי.
8,115 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69279
סקירת דמותו של השייח עז א-דין אל קאסם ותרומתו לעיצוב הלאומיות הפלסטינית.
4,283 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60377
סקירת מהלך חייו ומשנתו האידיאולוגית.
2,765 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66815
בחינה באמצעות שתי פרדיגמות - הפונקציונלית-פלורליסטית והפוסט-קולוניאליסטית, ובחינת השאלה האם עיתונות זו משמשת ככלי לביטוי עצמי של מיעוט לאומי או כלי שרת פוליטי מעצב דעה בידיהן של המפלגות הערביות בארץ.
3,171 מילים (כ-10 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16