היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 64175
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמ'), 78 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 70037
בחינה וניתוח של המדיניות הציבורית הננקטת כיום בישראל כלפי מהגרי העבודה, וזאת לפי שלושה אספקטים עיקריים- מדיניות ממשלתית, עירונית וחברתית.
8,998 מילים (כ-27.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66680
התמקדות בכלה לפני חתונה וכלה לאחריה וכן על האופי השונה שלהן - כלה השבויה כולה בחלום החתונה מול כלה הנאבקת עם הדימוי המקובל.
8,560 מילים (כ-26.5 עמ'), 3 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 62956
האם הגמישות הקוגניטיבית, כחלק מפונקציות ,EF אצל דיסלקטים בוגרים מפוצים שונה מזו של קוראים בוגרים תקינים?
5,316 מילים (כ-16.5 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62981
עריכת סימולציה דיגיטלית כדי להראות את הצמצום הצפוי בתדירות ובחומרתן של התנגשויות בין רכבים עוקבים.
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66661
בחינת ההומור כמנגנון הגנה בתקופות אבל והפונקציות שההומור ממלא עבור אבלים.
8,522 מילים (כ-26 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66203
מצב ייצוג הנשים בישראל בכנסת ובממשלה לפני קביעת מנגנון שריון המקומות לנשים בחוק ולאחריו, הסיבות שהביאו להקמת המנגנון, מטרות המנגנון, ויתרונותיו וחסרונותיו.
2,684 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61732
טכס הטרדנות, תגובות למצב מעורר חרדה ואלמנטים חוזרים בשלושת המודלים של פרוייד.
3,036 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 63160
הגדרת נכות, תפיסת הנכות של האדם וסביבתו, תהליך עיבוד הנכות, מנגנוני הגנה ומשאבי התמודדות מערכות תמיכה ומערכת משפחתית.
3,962 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32