היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 67233
בחינת ההשערה כי הרמטכ"ל דן חלוץ פעל במלחמת לבנון השנייה שלא ע"פ המחשבה הצבאית התיאורטית.
3,925 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68628
ניתוח פיננסי והערכת שווי חברה של רשת מלונות דן בהשוואה לרשת מלונות ישרוטל.
14,393 מילים (כ-44.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69362
ניתוח דוחות פיננסיים של חברת מלונות דן, תוך השוואת ביצועיה הכלכלים של החברה ביחס לביצועים של רשת מלונות ישרוטל. כמו כן, בעבודה בוצעה הערכת שווי של החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים החופשיים DCF.
8,227 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69902
ניתוח ואמידת מצבה הפיננסי והעסקי של חברת מלונות דן בע"מ, תוך השוואה לחברה המתחרה בענף, חברת ישרוטל בע"מ, ותוך התייחסות למאפיינים ומגמות בענף.
13,142 מילים (כ-40.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67354
ניתוח פיננסי של קבוצת "דן בע"מ" בפרט וענף המלונאות בישראל.
5,671 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68610
ניתוח SWOT, מאיצי ערך להתייעלות.
2,575 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 50460
התמקדות בשלושה היבטים של ניהול משאבי האנוש-כוח האדם, הדרכה ורווחה.
1,950 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 69788
בחינת המדדים הפיננסיים של הרשת תוך התייחסות לתחום בו היא פועלת, בעלי הענין מולם היא פועלת ומתן ואומדן להערכת השווי של החברה.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69814
ניתוח הענף, החברה, הדוחות הכספיים, היחסים הפיננסיים והערכת שווי.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 20 מקורות, 320.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34