היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60620
נסיון בתיאטרון משותף לנוער יהודי וערבי שנבחן לפי אספקטים של תיאטרון בינתרבותי.
10,072 מילים (כ-31 עמ'), 42 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60548
הצגת הערבי בספרות הילדים כסמן למעמדה של ישראל באיזור וליחסיה עם המדינות השכנות בעולם הערבי בכלל.
9,437 מילים (כ-29 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60635
האם תיתכן הקמת רשות מים אזורית על רקע השאלות ההידרופוליטיות המאפיינות את האזור?
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60682
סקירה של התקשורת בעולם הערבי ושל שידורי התחנה על רקע חדשנותה מבחינת עיתונאות בעולם הערבי.
8,411 מילים (כ-26 עמ'), 10 מקורות, 271.95 ₪
עבודה מס' 65463
סוגיות להשוואה בין ערב הסעודית, מצריים וירדן.
5,206 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60789
בחינת המדיניות הגרעינית בעולם הערבי, בהודו ופקיסטן והעמימות הישראלית בנושא.
8,908 מילים (כ-27.5 עמ'), 33 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 65196
האם ובאיזו מידה קיימת אפליה מכוונת מצד ממשלות ישראל נגד ערביי ישראל בתחומים חברתיים-כלכליים והאם הדבר מחריף את השסע היהודי-ערבי.
2,909 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60459
דפוסי הצבעה ומגמות עתידיות בקרב ערביי ישראל: 1999, 1996, 1992
3,438 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60134
סקירת רעיון האחדות הערבית והניסיונות הפרטיקולריים של המדינות הערביות השונות ליצור מסגרת-על מאוחדת.
6,491 מילים (כ-20 עמ'), 18 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100