היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 69523
העבודה עוסקת במניעת נפילות, בגורמים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים והסוציולוגיים לכך, כיצד ניתן למנוע את התופעה בכלל ועי הדרכת צוות מטפל בפרט.
5,172 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20311
בדיקה תיאורטית ואמפירית של מצב התקשורת בין נפגעי תאונות הדרכים שאינם יכולים לדבר עם מטפליהם תוך השוואה לחולים רגילים.
6,873 מילים (כ-21 עמ'), 3 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67779
השפעת הדמנציה על המטפל הלא פורמאלי מנקודת המבט של המודל הביו פסיכו סוציאלי של הפסיכולגיה הבריאותית.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 66 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 41026
הגדרות, סקירת ספרות, השתייכות מינית, מוסדות העוסקים בנערה במצוקה, דימוי עצמי והסתגלות, צורכי הנערות, טיפול וחוק הנוער.
4,185 מילים (כ-13 עמ'), 35 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62635
סקירת מחקרים.
11,201 מילים (כ-34.5 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50776
סקירה תיאורטית של הנושא וראיון.
9,036 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61858
23,974 מילים (כ-74 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62655
18,642 מילים (כ-57.5 עמ'), 62 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62905
סקירה תיאורטית ובחינת הקשר באמצעות שאלונים.
5,706 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23