היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחירת סגנון המטפל כפונקציה של רמת ההשכלה של הפרט

עבודה מס' 062905

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובחינת הקשר באמצעות שאלונים.

5,706 מילים ,19 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
חלק א': מבוא
אתיקה רפואית: מערכת היחסים בין המטופל לרופא
האוטונומיה של המטופל
הנגישות למידע רפואי
התקשורת שבין הרופא למטופל

חלק ב': סגנונות מטפל
המודל של Emanuel & Emanuel לסיווג התקשורת הטיפולית
המודל הפטרנליסטי The Paternalistic Model -
המודל האינפורמטיבי The Informative Model -
המודל האינטרפטיבי The Interpretive Model -
המודל הדליברטיבי The Deliberative Model -
סגנון המטפל המועדף

חלק ג': מערך המחקר
שאלת המחקר
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
השערת המחקר
כלי המחקר
פריטי השאלון

חלק ד': תוצאות ומסקנות
תוצאות
דיון ומסקנות

חלק ה': נספח- השאלון

אחד המקצועות הראשונים שזכו להכרה עוד משחר ההיסטוריה, הוא מקצוע הרפואה. מאז
ומתמיד סבל האדם ממחלות ומכאובים, ומאז ומתמיד היה מי שניסה לטעון כי בידו הטיפול
והמזור לאדם הסובל. לעיתים קרובות התבססו שיטות הטיפול על מחקר מדעי, וכאשר למחקר
המדעי לא הייתה תשובה למחלה מסוימת - נטו לפנות למטפלים מאגיים, אשר תלו את המחלה
בסיבות כמו השתלטות שד, כשפים והתנהגותו של המטופל, שנוגדת את עקרונות הדת.
המטפלים השונים, אם הרופאים המדעיים ואם המטפלים המאגיים טענו לידע ולבעלות בלעדית
על היכולת הטיפולית במטופל. המטופל, משכיל ומומחה במקצועו ככל שיהיה, לא יכל להתערב
ולקבוע מדיניות טיפול, ואף לא ניסה לעשות זאת בדרך כלל: פטרונותו של המטפל על המטופל
ומחלתו היו כה ברורות, עד שלא היה טעם לעשות זאת (שטראוס, 1980).

שיטת המחקר:
על מנת לגלות האם יש קשר בין רמת השכלה לבין העדפת גישת המטפל, נבדוק בקרב שתי
אוכלוסיות את קיומו של הקשר הזה. אוכלוסייה אחת תייצג את בעלי ההשכלה התיכונית ומטה
(12 שנות לימוד ופחות) והאוכלוסייה השנייה תייצג את בעלי ההשכלה הגבוהה (תואר ראשון
ומעלה). לכל אוכלוסייה יחולקו שני נוסחים של שאלונים, האחד מתאר מטפל פטרנליסטי והשני
אינפורמטיבי, כאשר כל אוכלוסייה תחולק לשתי קבוצות, אשר כל אחת מהן תקבל נוסח שונה.
אין הבדל בין השאלונים שיקבלו בעלי האוכלוסייה בעלת ההשכלה הגבוהה לבין אלו שיקבלו
בעלי ההשכלה הנמוכה יותר. פירוט השאלונים יובא בפרק "כלי המחקר".

אוכלוסיית המחקר
כדי לקבל שתי אוכלוסיות הומוגניות, נבחרו שני מוקדי דגימה שונים. האחד - מוסד העוסק
במחקר מדעי במרכז הארץ, שרוב הנמצאים בו בעלי תואר ראשון ומעלה, וכן מפעל במרכז
הארץ, ממנו ידגמו אך ורק בעלי השכלה תיכונית ומטה. כל הנבדקים יהיו בגילאים 20-50, על
מנת לנסות ולמנוע השפעה של גיל מבוגר או צעיר מדי על המחקר. החשש הוא שצעירים מתחת
לגיל 20 אינם מנוסים דיו במציאות של בחירת מטפל, ואילו בני 50 ומעלה כבר בקיאים בנפתולי
מערכות הבריאות - כך שתתכן השפעה על משתני המחקר.

כלי המחקר
כאמור כלי המחקר הינו שאלון בעל שני חלקים, כאשר החלק הראשון מורכב משאלות סגורות,
בהן הנבדק מתבקש לציין את מידת הסכמתו עם היגדים שונים, הבודקים המשתנים הבאים:
ערכי הנבדק, תפיסתו את האוטונומיה על גופו וכן תפיסתו את תפקיד הרופא באינטראקציה
הטיפולית. בחלקו השני של השאלון מוצג סיפור מקרה של "אלעד" הפונה לרופא נוירולוג עקב
תלונות חוזרות של כאבי ראש. כאן מתפצל השאלון לשני נוסחים שונים.

מקורות:

Baider, l. Ever-Hadani, P. Kaplan De-Nour, A. (1995) The impact of Culture on perceptions of patient-physician satisfaction. Israel Journal Of Medical Science. 31:179-185
Beckman, H.B. & Frankel, R.M. (1984). The Effect of physician behavior on the collection of data. Annual of Internal Medicine. Vol. 101 pp. 692-69
Benbassat, J. & Pilpel, D. & Tidhar, M. (1998). Patient`s preferences for participation in clinical decision making: A review of published surveys. Behavioral Medicine.
Cassell, E.J.(1985a). Talking with Patients: Volume 1: The Theory of Doctor-Patient communication. Cambridge, MA: The M.I.T Press.
cassileth, b. zupkis, r. Sutton-smith, k. march, v. (1980) Information and participation preferences among cancer patients. Annual of Internal Medicine. 92: 832-836
Chapman, C.B. (1979). On the definition and teaching of the medical ethic New England Journal Of Medicine 301
Curtis, Anthony J. (2000). Health psychology. London; New York: Routledge
Degner, LF. & Sloan, JA.(1992). Decision making during serious illness: What role do patients really want to play? Journal of epidemiology. 45:941-950
Emanuel E. & Emanuel L. 1992. Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA Vol. 267 Is,16 PP.2221-2236
Ende, J. Kazis, L. Ash, A. & Moskowitz, M.A. (1989). Measuring Patients desire for Autonomy: Decision making and information seeking Preferences Among medical Patients. Journal of Internal Medicine (41)23-30
Gill, R. (2001). Decisions Relating to Cardiopulmonary Resuscitation: Commentary 1: CPR and the cost of Autonomy. Journal of Medical Ethics 27(5) pp.317-318
Kaplan, J. K. Schneiderhan,M. Harrow, M. Omens, R. (2002). Autonomy, Gender, and preference for paternalistic or informative physicians: A Study of the Doctor-Patient relation. Ethics & Medicine: Highland Park
Nessa, J. & Malterud, K. (1998) Tell me what`s wrong with me: A discourse analysis approach to the concept of patient autonomy. Jornal of medical ethics 24(6) pp. 394-400
Waitzkin H. Cabrera, A. & Radlow, M. (1996). Patient - Doctor Communication in Cross-national Perspective. Medical Care (34)641-671
WHO (World Health Organization) (1993). Doctor-Patient interaction and Communication. Geneva: WHO.
Yacobovitch, I.E. (1959). Jewish Medical Ethics. Bloch Pub. New york.
לוי-שטראוס, ק. יעילותם של סמלים. בתוך: דשן, ש. מרקס, ע. ושוקד, מ. (1980). פרקים באנתרופולוגיה חברתית. תל-אביב: שוקן.
מלר, צ. ראובן, ד. (1981) על הממד החסר בשבועת הרופא. הרפואה, 101(11). עע' 315-317.

תגים:

בריאות · אתיקה · מטפל · מיומנויות · סיוע · רופא · רפואית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחירת סגנון המטפל כפונקציה של רמת ההשכלה של הפרט", סמינריון אודות "בחירת סגנון המטפל כפונקציה של רמת ההשכלה של הפרט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.