היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוסדות המטפלים בנערות במצוקה

עבודה מס' 041026

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרות, סקירת ספרות, השתייכות מינית, מוסדות העוסקים בנערה במצוקה, דימוי עצמי והסתגלות, צורכי הנערות, טיפול וחוק הנוער.

4,185 מילים ,35 מקורות ,1990

תקציר העבודה:

בעבודה זו נתאר את השיטות והמוסדות האמורים לטפל בנערה במצוקה.
אך לפני שנתחיל בתאור מוסדי דומני כי יש לעמוד על קווים לדמותה ואופיה של נערה המוגדרת נערה במצוקה. "נערה במצוקה" היא, קודם לכל, נערה מתבגרת, התלויה בין עולם הילד לעולם המבוגר, דבר הגורם לה לתחושת בדידות, בלבול ומבוכה וגורם לה לקונפליקטים רבים עם ההורים והסביבה.
מוצאן של רוב הנערות במצוקה הוא מבתים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. פולק (1969) חקר את הנושא ומצא שיש קשר בין מתבגרים ממעמד נמוך לדימוי העצמי הירוד שלהם והסיבות לכך הן:
1. העדר נסיון חיובי עם ההורים (שאף הם סובלים מדימוי עצמי נמוך).
2. חסך בחיזוקים חיוביים מההורים הגורם להם להרגיש חסרי ערך.
3. מגורים בשכונת עוני ולימודים בבי"ס שרמתו נמוכה מחזקים דימוי עצמי שלילי.
4. דימוי משפחתי שלילי שהתגבש כתוצאה מנסיונם האישי.
למתבגרים אלה הייתה בעיה לקבל סמכות. סמכות נתפסה בעיניהם כדבר שלילי אשר הוריהם הפעילו באופן שרירותי ובלתי עקבי כדי לענות על צרכיהם ומבלי להתחשב בצרכי הילדים.
בספרות המקצועית יש חפיפה בין מאפייני נערות במצוקה למאפייני עברייניות. כהן (1968) מציין שנערה שמבצעת עבירה ומשתייכת למעמד סוציו-אקונומי נמוך נושאת סטיגמה של "רעה" שמדביקה לה משפחתה והחברה והיא נשלחת, כמעט אוטומטית, לבית משפט ולמוסדות.
סוגי העברות השכיחות שמבוצעות על ידי עברייניות הן, לפי וודר (1970), עברות א-סוציאליות וביניהן: התחברות לעבריינים מסוגים שונים, שוטטות, גניבות, שכרות, התמכרות לסמים ועוד. וודר (1970) קושר התנהגות עבריינית להפרעות אישיותיות שונות כגון: פרברסיות מיניות, פסיכוזה גבולית, אישיות פראנוידית והפרעות המתבטאות בקונפליקט גלוי עם החברה (בהפרעה זו מספר מרכיבים: סף תסכול נמוך, צורך מידי בסיפוק דחפים, אלמנטים דכאוניים, אינטגרצית אגו חלשה ועוד).
מוצא אחוז גבוה של הנערות במצוקה הוא מבתים הרוסים בהם הן חוו חסך נפשי, מצב כלכלי ירוד ותנאי מחייה גרועים.
קאי (1968) מדווח שבתים אלה מאופיינים על ידי: ריבוי ילדים , פריצות מינית אצל ההורים, אי-לגטימיות למסגרת משפחתית, אימוץ, מוות במשפחה, הורה חורג וכדומה.
שלוש קטגוריות לאוכלוסיית יעד לטיפול נקבעו על ידי השרות לטיפול בנערה במצוקה (שהנו חלק מאגף התיקון במשרד העבודה והרווחה):
1. נערות קדם-עברייניות הנמצאות בסכנת סטיה והדרדרות.
2. נערות במצב של שוטטות, העדרויות מהבית, עזובה מינית, שנשרו ממסגרת לימודית או תעסוקתית. נערות שהרו מחוץ לנישואין או ניסו להתאבד.
3. נערות העוסקות בזנות בעלות רצון ויכולת לשינוי מצבן וכוחות אישיים להשיג זאת.
גם מתבגרות אשר מתקשות במילוי התפקידים המוטלים על בנות גילן ואשר מצבן הנפשי מעורער שייכות לאוכלוסיה זו; יחד עם נערות אשר אינן יכולות ליצור קשר קבוע עם הסביבה ונפלטות מן הבית לרחוב תחת לחץ נפשי כבד.

כדי להעמיק את ההבנה של הנערות במצוקה לצורך טיפול טוב יותר בהן, ערכה קונופקה מחקר שהתבסס על חיים במחיצת הנערות במוסד לתקופות של מספר ימים, בכל פעם, לאורך תקופה של שלושה חודשים. המחקר נערך במינסוטה באוכלוסיה הטרוגנית שמנתה 181 נערות בגילאים 14-19, רובן מצויות במוסדות
לעבריינים או בפיקוח קצין מבחן. קונופקה נתקלה בשנאה עצמית רבה אצל הנערות ורגשות אשם שנבעו מתפיסה עצמית כ"רעה" והובילו לנסיונות התאבדות מרובים.
דימוי עצמי נמוך כל כך שכיח אצל נערות הרבה יותר מאשר אצל נערים (גם אצל עבריינים). הניגוד בין אידיאל הנערה לבין הנערה העבריינית במציאות מחזק את הערכה העצמית הנמוכה שלה, כיוון שהיא נכשלה לא רק כפרט אלא גם כנציגה של בני מינה. נערה חסרת כישורים גבוהים או אינטלגנציה גבוהה סובלת ממיעוט אפשרויות לביטוי תוקפנות ולשחרור דחפים כיוון שתוקפנות נחשבת כ"בלתי נשית" ולכן היא רעה.
כדי להתגבר על הצורך בפעילות אגרסיבית הנערות מסוות את התוקפנות בעבריינות לא אלימה כמו זנות, גניבה וזיוף המחאות. הנערות הבודדות שהשתתפו בשוד או תקיפה ראו עבירה זו כבלתי מקובלת לא רק בעיני החברה אלא גם בעיני עצמן.
שחרור האגרסיה בפעילות עבריינית רק מגדיל את השנאה העצמית של הנערה כיוון שהיא עצמה מבזה את מעשיה, וככל שערכה העצמי יורד הערכתה לסביבה קטנה ואז היא מפנה את השנאה הרבה שבתוכה כלפי אחרים.
מיעוט החומר שבדק באופן אמפירי את דימויין של נערות במצוקה מאלץ להשתמש במחקרים שנעשו על מתבגרים ולנסות להסיק מהן על מצב הנערות. זארן (1966) חקר מתבגרים ומצא שבהתאם להשערתו, יש התאמה בין דימוי עצמי חיובי להסתגלות פסיכולוגית. כלומר, הדימוי העצמי הנמוך של הנערות במצוקה משפיע
גם על קבלתן העצמית וקבלת האחרים, על הערכה העצמית, על עוצמת האני והאני- העליון, על הסיפוק העצמי, הערכת ההורים, חיי המשפחה וכו'.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מצב מצוקה
3. השתייכות מינית
4. מוסדות העוסקים בנערה במצוקה
5. דימוי עצמי והסתגלות
6. צורכיהן של נערות במצוקה מול שרותי מוסדות הסעד
7. ציפיות המטופל המתבגר ממטפלו
8. סיכום: חוק הנוער לגבי נערות
9. מקורות

מקורות:

הפעלת סמכות בטיפול בנערות במצוקה - יוטה שכטר עמ' 16-24 , 84,85
הקשר בין דימוי עצמי והסתגלות אצל נערות החוסות במוסדות רשות חסות הנוער/מרים גולן עמ' 2-21
מרכז קהילתי טיפולי לנערות במצוקה - הערכת תכנית חברתית / עדנה בר-און עמ' 5-13
הפעלת סמכות בטיפול בנערות במצוקה - יוטה שכטר עמ' 16-24 , 84,85
Pollak , O. and Friedman, A., Family Dynamics and Female Sexual Delinquency, Palo-Alto Science and Behavior Books, Calif.1969.
Cohen-Covar, L., Faces of the Adolescent Girl, The William Alanson White Institute, N.Y. 1968.
ורד ש., הדמוי העצמי של עברינים רמת-גן, המחלקת לחנוך, אוניברסיטת בר-אילן, 1972
Cowie, J., Delinquence in Girls, London Deinemann, 1968.
קלנר, חינוכה מחדש של עברינות, תל-אביב, גומא 1970.
Konopka, G., The Adolescent Girl in Conflict, Englewood Cliffs,N.J. Prentice Hall,1966.
Zahrn, H.A.S., "The Self-Concept in the Psychological Guidance of Adolescents," British J.of Educational Psychology, 37, 2 (1967) pp.225-240.
Carter M., "Knowledge about Sexual Matters in Delinquent Girls",British Journal of Psychiatry, 1969, pp.215 (519).
שטיינר, י.,שרלין ש., נערות במצוקה: ידע עמדות והתנהגות מינית, משרד העבודה והרווחה, 1979.
קשטי, י., "אספקטים בחנוך פנימיתי ובטפוח", יסודות לחנוך בנימית, יב', הוצאת יסודות ירושלים, 1972.
Goffman, E., "On the Caracteristics of Total Institutions: The Inmate World" in D. Cressey (ed.) The Prison : Studies in Institutional Organization and Change, Holt, Rinehart Winston, New York, 1966.
שיחור, ד., "טיפולוגיה של מוסדות לעבריני נוער" מגמות , י"ט, 1972.
Moos, R.H., Evaluating Correctional and Community Settings, A Wiley Interscience Publication, John Wiley Sons, New York, 1957.
Wilkinson, L. and Reppucci N., Perception of Social Climate among Participants in Token-economy and Non-token economy Cotteges in a Juvenile Correctional Institution.
American Journal of Community psychology, 1973.
Cashdan, A., Williams, P., Maladjustment and learning Personality, Growth and Learning, Units 11,12, Open University Press, Bletchley, England, 1972.
שריד, מ., הסתלגות התלמיד לבית הספר העל-יסודי והצלחתו בלמודים. עבודה גמר לתואר מ.א. אוניברסיטת תל-אביב, יוני, 1977.
Mead, G.H., Mind, Self and Society, University of Chicago Press, Chicago, 1934.
לאזרוס, ר.ס., אישיות והסתלגות, עברית:ע. לוין, הוצאת גומא, ת"א, 1967.
Maslow, A.H., "A Theory of Motication", Psychological Review, 1943.
Rogers, C., Client Centered Therapy, Houghton Mefflin, Boston,1954.
Wattenberg, W.W. (ed)- Social Deviancy among Youth, Chicago Univ. Press, 1966.
איילון ע., איזון עדין - התמודדות במצבי לחץ במשפחה, ספרית הפועלים, 1983.
רימרמן י ., יחסים אסורים במשפחה, צ'ריקובר, 1985.
רובינק ב., איכילוב א., "הקשר בין עמדותיהן של נערות בנושאי משפחה לבין תפיסתן את הדפוסים הקיימים במשפחה מוצאן", בטחון סוציאלי, 1976.
כפיר, ד., הסביבה הביתית וההרכב החברתי של בית הספר והשפעתם על מהלך לימודיהן ושאיפותיהן של תלמידות ישראליות ממוצא אסיאני- אפריקני, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה",אוניברסיטת ת"א, אוגוסט 1982.
Carter M., "Knowledge about Sexual Matters in Delinquent Girls", British Journal of Psychiatry, 1969.
שטיינר, י., שרלין ש., נערות במצוקה: ידע עמדות והתנהגות מינית, משרד העבודה והרווחה, 1979.
Friedman A.S., "The Family and Female Delinquent:An Overview" in: The Family Dynamic and Female Delinquency, Palo Alto Calif. Science and Behaviour Books, 1969.
שניט, ד. צמח, מ. הגורמים המשפיעים על הפעלת סמכויות מתערבות לפי חוק הנער, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. משרד הסעד. אוגוסט. 1977.
Gottesfield, H., "Professionals Deliquents Evaluate Professional Methods with Deliquents", Social Problems, 13. Summer 1964.
קרן, ר. "משמעות הסמכות בעבודה סוציאלית והשלכותיה לגבי העבודה הסוציאלית הקבוצתית", סעד. ט"ז. מאי. 1972.
Beverly, R.F., The B.G.O.S.: "An Attempt at the Objective Measurement of Levels of Interpersonal Maturity", State of California, Department of the Youth Authority: Division of Research - Research Report No.48, October, 1965.

תגים:

סוציולוגיה · רווחה · סעד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוסדות המטפלים בנערות במצוקה", סמינריון אודות "מוסדות המטפלים בנערות במצוקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.