היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66288
דיון בסוגיית ביזור הסמכויות ממשרד החינוך לבתי הספר תוך התמקדות בהנחה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות ביזורית אלא ממשיך להיות משרד ריכוזי.
15,271 מילים (כ-47 עמ'), 55 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 65307
הקשר שבין רב-תרבותיות ופמיניזם תוך הדגשת מעמדן של המורות במערכת החינוך.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60679
בחינת שיטת האינטגרציה הישראלית ובעיותיה, הצגת פתרונות קיימים והצעות לשיווק בית הספר כמוצר איכות.
4,535 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60674
הצעה לקביעה וליישום מדיניות האינטגרציה בשיטת ה T.Q.M (ניהול איכות כולל), לפי 14 העקרונות של דמינג.
1,830 מילים (כ-5.5 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60663
1,083 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 60666
בחינת השאלה האם קיימת תרומה, ואם כן מהי, בשינוי שיטת הוראה המתבצע על ידי מנהל מוסד חינוכי וכיצד מתבטאת תרומה זו בתחום החינוך.
16,452 מילים (כ-50.5 עמ'), 65 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65273
שילוב ילדים "מאתגרים" במערכת החינוך הרגילה
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65262
ניתוח של הכנסת מערכת ERP במשרד החינוך
5,626 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60821
בחינת השיונוי שחל בתפקידה של התנועה על רקע השינויים החברתיים המהירים.
10,643 מילים (כ-32.5 עמ'), 20 מקורות, 385.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100