היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 61547
בחינתם של ארבעה מחזות.
1,840 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61743
התייחסות למחזות "טרטוף" ו"המיזנטרופ".
3,498 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61837
מהן הטכניקות הבימתיות שבאמצעותן מעביר המחזאי מסרים שונים לקהל, הצגת שני מחזות כדוגמא.
6,069 מילים (כ-18.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61890
האם טרילוגיה או שמא שלושה מחזות בעלי מבנה דומה? - דיון במחזות ובקשר ביניהם.
4,752 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61354
סוגי הריאליזם וביטוייו במחזה.
6,566 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61237
"הדיבוק" , 2002
ניתוח היסודות הפנטסטים כאלמנטים חתרניים במחזות ריאליסטים, דרך ניתוח המחזה "הדיבוק" לאנ-סיק.
7,527 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60851
הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.
11,286 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61026
היצגי ילדות במחזה ובגירסותיו הקולנועיות ומשמעותם הבימתית.
4,553 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61176
התפתחות הטירוף במחזה, על כל רבדיו, עד הסוף הטרגי.
4,348 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42