היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61244
סקירה היסטורית והתפתחות מושג הריבונות עוד מימי וסטפליה דרך מוסדות בינלאומיים שונים.
4,666 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65845
דיון בסוגיית עבריינות הנוער ובמוסד הכליאה "אופק" באמצעות גישת המערכות.
5,859 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61200
בחינת האצלת סמכויות מהמנהל לצוות המורים.
16,362 מילים (כ-50.5 עמ'), 29 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 65798
האם מדובר בשמירה על קונצנזוס ערכי החיוני להמשך קיומה של החברה או שמא זהו שימור האליטה הדתית על מנגנוניה הבירוקרטים?
4,912 מילים (כ-15 עמ'), 28 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61039
מפגש בין חוק ומסורת כפי שהוא משתקף במוסד הנישואין הבדווי בנגב.
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61271
בדיקת תרומתו של התואר האקדמי למורים ותרומת האקדמיזציה לשיפור ההוראה.
9,773 מילים (כ-30 עמ'), 21 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65935
שיתוף הורים בתכנון ובפעילות במוסד החינוכי.
7,184 מילים (כ-22 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61754
עבודה שמטרתה בדיקת הסתירה בין המוטיבציה של העולים האתיופים ללמוד לבין הישגיהם הדלים בלימודים.
5,465 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100