היישום אינו מחובר לאינטרנט

המוסדות הלאומיים בירושלים ב-1948 מול המוסדות הפלסטיניים ב-1998 וההשלכות על המדינה הפלסטינית שבדרך

עבודה מס' 050572

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת תהליכי המיסוד של שתי החברות.

10,097 מילים ,24 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון מיסוד ברמה המוניציפאלית
מדיניות הבריטים ברמה המוניציפאלית מול מדיניות ישראל
הדמוגרפיה היהודית בירושלים ב- 48' מול הפלשתינית ב- '98
מנהיגות שכונתית
וולנטריות דתית
מוסדות דתיים
פעילות וולנטרית חילונית
פעילות תרבות
חינוך מערכת הבריאות
פרק שני מוסדות ברמה הלאומית
המוסדות הלאומיים הציוניים ב- '48
המוסדות הלאומיים הפלשתינים
המוסדות במבחנו של איזנשטאט
מוסדות לאומיים כטיפוסי סמכות
המאבק על ירושלים - הפורמלי והבלתי פורמלי
יחס בריטניה למוסדות לאומיים יהודים מול יחס ישראל למוסדות ההנהגה הפלשתינים
סיכום
מקורות


מבוא
הסכמי אוסלו שנחתמו בשנת 1993 בין אש"ף לישראל הביאו לשינוי המצב המדיני במזרח התיכון.
יש הסוברים כי למפה הפוליטית הצטרף שחקן חדש, אך שחקן זה, אש"ף, קיים בתמונה זה זמן רב, אך לראשונה קיבל גושפנקא רשמית ממדינת ישראל ולגיטימציה כנציג הפלסטינים בתהליך המדיני. השינוי בא לידי ביטוי, מעבר למונחים המילוליים, בהקמת הרשות הפלסטינית על גופיה הביצועיים. ירושלים, בירתה של ישראל, בעלת חשיבות רבה מבחינה דתית לבני שלושת הדתות, והסכסוך לגבי ירושלים גלש מפסים דתיים לפסים מדיניים.
לאחרונה אנו עדים לקיומם והקמתם של מוסדות פלסטינים בירושלים כחלק מהמאבק על ירושלים. הנחת היסוד הבסיסית בעבודתי היא כי ירושלים מהווה מיקרוקוסמוס לסכסוך הישראלי פלסטיני ולתהליכים המרכיבים אותו.

שאלת המחקר
האם קיים דמיון בין תהליכי המיסוד בחברה הפלסטינית במזרח ירושלים 1998 לתהליכי המיסוד בחברה היהודית בירושלים ערב הקמת המדינה וההשלכות לגבי בשלותם החברתית של הפלסטינים להקמת המדינה.

השערת המחקר
קיימת קורולציה בין בגרותו של האדם בחברה התבטאת ביכולתו להכיר זכויותיו ולהיאבק עליהם באמצעות פוליטיזציה של הארגונים אשר הוא מקים ובין יכולתו למסד את החברה ולהביא אותה למסגרת נעלה של מדינה.

רקע קונספטואלי
בעבודתי הסתמכתי על מאמרו של איזנשטאט על תכונות המדינה המודרנית, מאמרו של הסוציולוג היהודי גרמני מכס וובר באשר לטיפוסי סמכות ותיאום מחייב, ותיאוריית פריפריה - מרכז של ד"ר אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן. באמצעות מאמרים אלו בניתי את המדדים שאיפשרו לי לבצע ניתוח של המוסדות היהודיים ב1948- מול הפלסטינים ב-1998.
בחינת המוסדות נעשתה על ידי חלוקתם לשני מעגלים:
המקומי, הכולל מוסדות ברמה המקומית והמוניציפאלית.
הלאומי, הכולל מוסדות ברמה הלאומית מדינתית.

מקורות:

איזנשטאט ש.נ, "תכונות היסוד של המדינה המודרנית", מתוך "מדינה וחברה - סוגיות בסוציולוגיה פוליטית", בעריכת: ש.נ. איזנשטאט, עמנואל גוטמן, יעל עצמון, הוצאת עם עובד, תל אביב.
אליאב בנימין (עורך), "הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל", הוצאת כתר, ירושלים, 1979.
אריאן אשר, "הרפובליקה הישראלית השניה", תל אביב, הוצאת זמורה ביתן,1997.
ביגר גדעון, "המדיניות והפעילות הבריטית והיהודית בפיתוח ירושלים 1918- 1925", חיבור לקראת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1974.
ביגר גדעון, "קווים בהתפתחות השטח הבנוי בירושלים בעשור הראשון לשלטון הבריטי", מתוך שלתיאל אלי (עורך) "פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש", ירושלים, תשמ"א.
בנבנישתי מירון, "מקום של אש", הוצאת דביר, תל אביב, 1996.
גלאובך גל אליעזר, "ירושלים - הסדר הקבע", הוצאת ידיעות אחרונות, 1996.
גרייצר איריס, "שכונות העובדים - ניסויים בעיצוב נוף עירוני על ידי אידיאולוגיה חברתית בא"י של תקופת המנדט", עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1982.
וובר מכס, "טיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", בתוך "מדינה וחברה - סוגיות בסוציולוגיה פוליטית" בעריכת ש.נ. איזנשטאט, עמנואל גוטמן, יעל עצמון, הוצאת עם עובד, תל אביב.
כהן אשר - ד"ר, הרצאותיו בקורס "פוליטיקה ישראלית", אוניברסיטת בר-אילן, 1997.
לב עמי שלמה, "במאבק ובמרד", משרד הבטחון (לא מצויינת שנת הוצאה).
ליפסט מ. סימון, "האדם המדיני", הוצאת יחדיו, תל אביב, 1972.
מכון לחקר ירושלים - יד בן צבי, "השנתון הסטטיסטי לירושלים - 1998".
מעוז משה, "ירושלים במאה שנים האחרונות לשלטון העות'מאני", בתוך יהודה בן פורת, יהושע בן ציון ואהרון קידר (עורכים), "פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים", ירושלים, תשל"ג.
קליין מנחם - ד"ר, "יונים בשמי ירושלים - תהליך השלום והעיר 1977-1997", הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל - יד בן צבי, 1999.
קרק רות, נורדהיים אורן מיכל, "ירושלים וסביבותיה - רבעים, שכונות וכפרים 1800-1948", אקדמון, תשנ"ה.
קרק רות, "שכונות ירושלים - הבניה בירושלים החדשה ותקנת השכונות", יד יצחק בן צבי, תשל"ח.
רובינשטיין חיים (עורך), "מדריך ישראל - ירושלים", הוצאת משרד הבטחון, ירושלים, 1978.
רייטר יצחק, "הוקף בירושלים - 1948-1990", ירושלים, 1991.
שריון יצחק, "זכרונות", ירושלים, תש"ג.
שמלץ עוזיאל, "אוכלוסית ירושלים - תמורות בעת החדשה", ירושלים, תשמ"ח.
KHALIDI RASHID (1992), "THE FUTURE OF ARAB JERUSALEM", BRITISH JOURNAL OF MIDDLE EASTERN STUDIES.
KHALIDI WALID (1978), "THINKING THE UNTHINKABLE: A SOVEREIGN PALESTINIAN STATE", FOREIGN AFFAIRS. PASSIA DIARY (1999).
YEZID SAYIGH KHALIL SHIKAKI, "STRENGTHENING PALESTINIAN PUBLIC INSTITUTIONS", 1999, FROM: http://www.planet.edu/links.shtml

תגים:

רשות · לאומיות · פלשתין · פלסטין · שלום · פלשתינאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המוסדות הלאומיים בירושלים ב-1948 מול המוסדות הפלסטיניים ב-1998 וההשלכות על המדינה הפלסטינית שבדרך", סמינריון אודות "המוסדות הלאומיים בירושלים ב-1948 מול המוסדות הפלסטיניים ב-1998 וההשלכות על המדינה הפלסטינית שבדרך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.