היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50417
ניתוח דוחות רווח והפסד ומאזנים של החברה ע"י חישובים כלכליים לצורך בדיקת מצבם הכלכלי של החברה והתאגיד.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 1 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64304
הקשר בין הנתונים המאקרו כלכליים במשק הישראלי לעליית ערך המניות בבורסה
14,462 מילים (כ-44.5 עמ'), 41 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66793
כיצד משפיעים פרמטרים מאקרו כלכליים על מניות השונות ומהי עוצמת השפעתן, והשפעתן של המלצות מסוימות.
15,151 מילים (כ-46.5 עמ'), 24 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 68849
סקירת הפרוייקטים הכלכליים שבין ירדן וישראל שתוכננו עם חתימת הסכם השלום ביניהן.
3,110 מילים (כ-9.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61541
סקירת מצב הפנסיה והשלכותיו במדינת ישראל.
1,973 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62420
17,505 מילים (כ-54 עמ'), 16 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60068
עבודה זו סוקרת את התפתחות מדיניות יבוא העובדים הזרים בארץ תוך סקירת הגורמים והתוצאות.
3,629 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66902
המציאות החברתית-מגדרית החדשה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דרך מאמרה של לין פריים: Gretchen, Girl, arconne ?Weimar Science & Popular Calture in Search of the Ideal Woman
1,131 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65601
סקירת העקרונות הקובעים את תקצוב הרשויות המקומיות על ידי השלטון המרכזי, תוך התמקדות בישראל והתפרסות על כל נושאי התקציב.
8,322 מילים (כ-25.5 עמ'), 39 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100