היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 68049
המהפכה הצרפתית מול המהפכה התעשייתית דרך בחינת הלבוש וביטוי רוח המהפכה באמנות התקופות.
1,570 מילים (כ-5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20851
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63785
האם מבשרים הם על מהפכה חוקתית.
5,678 מילים (כ-17.5 עמ'), 7 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 20412
השוואת מהפכתו של אתא תורק למהפכות בסודאן ומצרים, עם מהפכות דומות שקרו לאחר נפילת האימפריות הגדולות בריטניה, תורכיה ועוד.
4,919 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50242
הרקע למהפכה, המעמד החברתי-כלכלי שהוביל למהפכה, האבסולוטיזם ודמותו שח האב סייס.
3,537 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67695
הרקע שהוביל למהפכה, הביוגרפיה של חומייני וניתוח תפיסתו של חומייני את המהפכה.
4,626 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50475
סקירת התפתחותה של התנועה בתקופת שלטון המהפכה ומערכת היחסים שלה עם "הקצינים החופשיים".
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41087
רקע היסטורי וביוגרפי של טוקוויל, דעתו על המהפכה וביקורת על התפיסה החברתית שלו.
3,401 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64782
סקירה היסטורית וניתוח תהליכים פנימיים וחיצוניים שהובילו את עיראק למן הקמתה דרך מלחמת-העולם השניה והשלכותיה ועד מהפכת 1958.
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87