היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20335
הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65252
הצגת הדקויות של מבצע בצוותא ושל מסייע לדבר עבירה, ואת הנפקויות שבהבחנה. מקורות ההבחנה הם בפסיקה ובספרות המשפטית אשר עוסקת בהגדרת המושגים המנסים, אם כי לא בהצלחה רבה, להבדיל בין השניים.
2,483 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 69361
ניתוח מבצע מוקד בהיבטים של "הפתעה אסטרטגית".
2,912 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 65079
עיתויו והצדקתו של של המבצע.
9,806 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62161
מבצע קדש , 2002
מחקר איכותי הבודק את השפעתו של מבצע קדש, משבר סואץ 1956, על מאזן הכוחות הבין-מדינתי ברמה הגלובלית, ברמה הבינערבית, וברמה הישראלית-ערבית.
14,886 מילים (כ-46 עמ'), 26 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61671
מבצע קדש , 2001
סקירה ודיון בהשפעותיו האסטרטגיות של מבצע קדש (משבר סואץ) על ישראל.
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60060
עבודה זו תבקש לנתח את מבצע אנטבה עפ"י מודל קבלת החלטות רציונלי ואיכותי התואם למדיניות של יחב"ל.
4,201 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50522
האם העיתונות נתנה לגיטימציה למבצע והאם היתה נקודת שבר ביחס זה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 2 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100