היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
מבצעי
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61671
מבצע קדש , 2001
סקירה ודיון בהשפעותיו האסטרטגיות של מבצע קדש (משבר סואץ) על ישראל.
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61821
מחקר איכותי אתנוגרפי.
20,517 מילים (כ-63 עמ'), 57 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61857
ההסברה הישראלית במבצע "חומת-מגן" -פעילות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין.
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 60 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61833
הצגת הקשרים שבין הרצון לעוצמה, שהיא הדחף המניע אותנו והסיבה לכל פעולה ופעולה שאנו מבצעים - לבין סוגיית הרוע.
1,130 מילים (כ-3.5 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61329
דיון בהיסטוריה של ייבוש החולה תוך התייחסות לתחזיותיהם של המתכננים והמבצעים לעומת התוצאות .
1,980 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61232
הונאה והפתעה בעידן המודרני.
5,373 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68695
תיאור מאזן הכוחות והזווית הישראלית-מצרית.
6,562 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62