היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10235
סקירת מערכת הביטחון הפנימי ביפן ומידת התאמתה למבנה האוכלוסין לפי הפרמטרים:ארץ,תושבים,מערכת פשע ומשטר.
6,401 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62233
תיאור המבנה האופטימלי ובחינת הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.
8,417 מילים (כ-26 עמ'), 33 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 66822
ניתוח מבנה הארגון, התקשורת הפורמאלית הקיימת בארגון, יחסי אנוש, סוג היחסים בין העובדים, המבנה הארגוני ומאפייניו היחודיים.
2,793 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 67425
ניתוח מערכת מידע של חברה לאיטום ובידוד מבנים ובניית אב טיפוס של מערכת מידע תוך ניצול הידע הנרכש במהלך הלימודים.
9,005 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 40365
רקע דמוגרפי, מבנה תעסוקתי, מקור סמכותה של ההנהגה, המערכת הפוליטית, בעלי תפקידים מיוחדים, המיסוי, דת וחנוך.
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65826
בחינת זכותם של העובדים במישור הקיבוצי והאישי בהליך של שינוי מבני במקום העבודה
4,540 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60407
תיאור המבנה והמסלול הביוסינטטי של שלושת מחלקות המטבוליטים השניוניים העיקריות.
8,749 מילים (כ-27 עמ'), 7 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67266
תיאור המבנה, האיקונוגרפיה והתפיסה הסגנונית של הבניין.
2,171 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68701
ניתוח המבנה הארגוני, סביבה ארגונית של חברת מנפאואר, מאפייניה, כולל תרשים ארגוני.
2,806 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100