היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62610
סקירת הספרות ובדיקת הנושא בקרב מנהלי תיקי לקוחות בסלקום.
8,485 מילים (כ-26 עמ'), 32 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62571
סקירה תיאורטית ובחינת האפשרות להגדיל את חוג לקוחות החברה.
8,243 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62633
שינוי ארגוני במגזר הציבורי ובחינת יישום שיטת הTQM - במתנ"ס.
11,627 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62648
היקף ותקיפות הרציונאל המחייב חסיון מוחלט ביחסי עורך דין לקוח כאשר הלקוח הוא חברה.
19,149 מילים (כ-59 עמ'), 65 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62838
הגורמים לעיסוק ב'מקצוע' והגורמים המניעים את הלקוחות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62561
שמירת הסודיות ומיהו הלקוח - הילד או ההורה?
2,943 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 296.95 ₪
עבודה מס' 62550
בחינת הנושא תוך התייחסות לשתי חברות עסקיות.
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66482
הטמעת מערכת ניהול קשרי לקוחות בארגון.
5,936 מילים (כ-18.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62291
הקשר בין רמת שביעות רצון הלקוחות מאיכות השירות לרמת הנאמנות שלהם לארגון.
11,280 מילים (כ-34.5 עמ'), 44 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100