היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 47
עבודה מס' 66135
האם ובאיזו מידה אספקת נשק לישראל בשנים 1970-1982 נבעה מאינטרס אמריקאי ולא מ"יחס מיוחד" לישראל.
16,042 מילים (כ-49.5 עמ'), 17 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65547
השפעת הכניסה של עובדים אלו לישראל על השכר של העובדים הרגילים, תוך התייחסות לעובדי הבניין.
4,468 מילים (כ-13.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69614
העבודה עוסקת בעמידתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בדיונים בבג"צ, כולל הדיון האחרון משנת 2012. העבודה כוללת ניתוח של החוק, רקע לחקיקתו, פירוט הדיונים בבג"צ והשוני ביניהם.
5,339 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64249
ניתוח האסטרטגיה העסקית של חברת אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
3,882 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70457
בחינת מעבר לבית מחוקקים בעל שני בתים (מאוניקמרלי לביקמרלי) מבט השוואתי.
4,362 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 40420
מאפיינים גיאוגרפיים, ארכיאולוגיים ותיירותיים של שני האתרים וסקירה של התיירות והצליינות.
4,151 מילים (כ-13 עמ'), 32 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69742
תהליכי קליטתם של עולי בריה"מ ותהליך האינטגרציה שעברו עולים אלו, בחברה הישראלית.
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61799
הטיעונים בעד ונגד תוך התייחסות למאמרו של בלונדל.
2,082 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41603
מהות התנועה ומטרותיה, מנהיגות של תנועות חברתיות, קטגורציה של תנועות חברתיות והשתקפות התנועה בתקשורת
4,773 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 47