היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 62277
10,000 מילים (כ-31 עמ'), 16 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 62354
בחינה, באמצעות שאלון, האם קיים הבדל בין מבוגרים לבני נוער כלפי עישון בגיל הנעורים.
6,366 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66683
התמורות שחלו בקיבוצים, הסיבות להן מההיבט הכלכלי והאידיאולוגי ושאלת עתיד הקיבוצים.
4,070 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63300
הבדלי הגישות בין דיין לבן גוריון.
6,878 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62151
חוק ההגבלים העסקיים וצורות האכיפה השונות.
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61263
העבודה עוסקת בחשיבות העברת סדנא בנושא זה לבני נוער בכלל ולבני נוער בסיכון ומצוקה בפרט.
5,785 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61703
בחינת השאלה על פי הספר "פרחים לעכבר הלבן".
1,507 מילים (כ-4.5 עמ'), 1 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66295
הקשר שבין מאפייני עיסוק למוטיבציה תוך התמקדות בהבדלים שבין עובדי צווארון כחול לעובדי צווארון לבן
8,384 מילים (כ-26 עמ'), 7 מקורות, 410.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40