היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61583
דיון בוועידה הבין ממשלתית שהוקמה לאחר ועידת אוויאן, במטרה להביא ליציאתם של רבבות יהודים מתחומי הרייך השלישי.
1,972 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 65125
סקירה קצרה של המאפיינים הקליניים, הקשר לגורמים אחרים, טיפול תרופתי והעקרונות המנחים את תוכנית ההתערבות הסיעודית.
1,061 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 66052
תפיסת תהליך הערכה המודיעיני הישראלי לאור תפיסת הביטחון הישראלית המסורתית ,לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה.
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66092
באיזה אופן הושפעו עקרון חופש העיסוק ועקרון חופש החוזים לאחר פרשת צ'ק פוינט ופרשת סער.
5,225 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66099
סקירת מחקרים בנושא ADHD ובנושא הפרעות פרגמטיות והתחקות אחר הקשר ביניהם.
2,196 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 61688
השפעת התפקיד הצבאי על תוכניותיהן ותפקודן של חיילות לאחר השרות הצבאי.
13,040 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61660
ניסיון להתחקות אחר שיטת המיסוי שהיתה קיימת בפרובינציית יהודה.
3,575 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61654
ניתוח התרבות הדרוזית לפי התיאוריות של אלמונד ורבה ושל ולדבסקי ואחרים.
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66040
מדיניות החוץ של ארגנטינה 1989-1976 - הקשר בין פנים לחוץ, תוך בחינת הקשר ההדדי בין גורמים פנימיים, פוליטיים ואחרים לבין מדיניות החוץ שנקט השלטון.
13,558 מילים (כ-41.5 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100