היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסע סנחריב בא"י

עבודה מס' 010276

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מסעו של סנחריב לא"י, המצב המדיני באותה עת ולאחר מכן.

5,128 מילים ,11 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

סנחריב (705-681 לפנה"ס) הוא בנו של סרגון מלך אשור. בשנת 701 לפנה"ס עלה למלחמה על חזקיהו מלך יהודה על שקשר בימי אביו עם מלך מצרים, עם הפלישים ועם מלך בבל כדי למרוד באשור.
הוא עלה בדרך הים, הכניע את צידון, אשקלון ועקרון, ועלה על יהודה. ביהודה תפש את כל הערים הבצורות, הקים את מחנהו ושם מצור על ירושלים. חיזקיהו מיהר להעלות לו מס ולאות הכנעה שלח שליחים למחנהו בלכיש בתחינה: "חטאתי, שוב מעלי, את אשר תתן על אשא" (מלכים ב', יח,יד). סנחריב הטיל עליו מס כבד שכדי
להשלימו היה אנוס לקצץ את "דלתות היכל ה' ואת האומנות אשר ציפה זהב". אלא שלא הועילו לו התחינות וכן השוחד וסנחריב דרש כניעה גמורה על ידי המשלחת שנשלחה לירושלים ובראשה רבשקה, שנשא נאומו הגדול בגאווה, לא למלך ולשרים, אלא "אל האנשים היושבים על החומה" (שם, יח', כז'). אבל המאורעות שנתרחשו
לטובה במקום שלא ציפו כלל והכריחו את סנחריב להסתלק מהמקום ולחזור לארצו: שני בניו נתקוממו על אביהם והרגו אותו.
מספר רב של אגדות ומדרשים חוברו אודותיו, ויש אפילו המספרים כי שמעיה ואבטליון יצאו ממנו )מסכת גיטין מהתלמוד הבבלי, נז, ע"ב).

מטרת עבודה זו היא לסקור את מסעו של סנחריב לארץ ישראל, את המצב המדיני לפני כן, ואת השפעתו על המצב הגיאוגרפי לאחר מכן. העבודה מסתמכת על ספרות וכן על מקורות ראשוניים כמו התלמוד הבבלי או מדרשים מחד וכתבים אשוריים מאידך.

ראשי פרקים:
1. הצגת הנושא.
2. מלכות אשור וכוחה.
3. המהלכים שהובילו למסע.
4. שלבו הראשון של המסע.
5. כיבוש אזור יהודה.
6. מעמדה של יהודה לאחר הכיבוש.
7. ההבדלים בין המקורות.
8. סיכום העבודה.
9. ביבליוגרפיה.

מקורות:

אילת משה, "למעמדה המדיני של יהודה לאחר כיבוש לכיש בידי סנחריב", ידיעות, ל"א, 1967.
אפעל י., סנחריב, אנציקלופדיה מקראית, ה', ירושלים תשכ"ח.
אשל חנן, "מסע סנחריב לירושלים", בתוך נאור מרדכי (עורך), ירושלים בימי בית ראשון, תשנ"א.
בוסתנאי ע., ההיסטוריה של ארץ ישראל, ירושלים, 1984.
גליל גרשון, "מסע סנחריב למערב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה", ציון, נ"ג, א', תשמ"ח.
גרפינקל יוסף, "תפוצתן של 'טביעות החותם הזהות' והמערך היהודי ביהודה ערב מסע סנחריב", קתדרה, 32, 1984.
מייזלר ב., "מסע סנחריב לארץ יהודה", ארץ ישראל, ב', תשי"ג.
שרלו יובל, "מסע סנחריב", מים מדליו, תש"ן.
הקר מ., "נקבת השילוח", ידיעות החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, תרצ"ט, עמוד 8.
ספר ש' דים, מאמרים בחקר התנ"ך, ירושלים תשי"ח.
תדמור ח., "מסע סנחריב", דברי הקונגרס התשיעי למדעי היהדות, ירושלים, תשמ"ה.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסע סנחריב בא"י", סמינריון אודות "מסע סנחריב בא"י" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.