עבודות [1-9] מתוך 38 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "כתיבה מדעית":


עבודה מס' 68763 SHOPPING CART DISABLED
עמדות השוטרים כלפי אלימות נגד נשים (שיטות מחקר, כתיבה מדעית), 2010.
סקירת מספר מחקרים בנושא.
1,437 מילים (כ-4.5 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אלימות נגד נשים הינה תופעה נפוצה אשר זכתה למודעות מאוד גדולה בשנים האחרונות. עקב הגברת המודעות לבעיית האלימות במשפחה, נעשו מחקרים רבים הבודקים דרכי התערבות לבעיה זו, ובכך גדל הסיכוי לצמצם התנהגות אלימה מסוג זה. משום מה, נשים מוכות אינן פונות למשטרה וזאת למרות שהיא עושה ככל שביכולתה לטפל בתופעה זו ומספקת לאותן נשים מגוון רב שירותים. הפיכתה של בעיית האלימות כלפי נשים מצד בני זוגן מבעיה פרטית לבעיה ציבורית, קיבלה ביטוי הן ברמת החקיקה והן בשורה של הנחיות חדשות, שהוציאה משטרת ישראל. נשים מוכות פועלות מתוך מניעים של פחד , בושה וכדומה.
עבודה זו תבחן את המשתנים המשפיעים על עמדות השוטרים כנגד האלימות.

מתוך העבודה:
אחד המשתנים הדמוגרפים הבולטים ביותר בהקשר של עמדות השוטרים הוא מגדר. חלק מהשוטרים, החושבים שיש חלוקת תפקידים ברורה בבית, נוטים להאמין כי מחויבותו של הגבר היא להשליט סדר במשפחתו ומאמינים שהאישה היא זאת שגורמת לגבר לאבד שליטה. ממחקר שנעשה (שהם ורגב, 2000) התקבלו נתונים, כי יותר שוטרים מאמינים שחלק גדול מתלונות הנשים הן תלונות שווא הנובעות מהנטייה לראות בנשים יצורים קלי דעת ורגשניים יותר מגברים.
 
עבודה מס' 64015 SHOPPING CART DISABLED
חדירת ביטויי דיבור לכתיבה, 2005.
תופעת חדירת ביטויי דיבור לכתיבה תוך בחינת השימוש במושגים ותמלילים שונים אשר משקפים ביטויים המביעים רגשות ובהם נעשה שימוש בשכיחות גבוהה.
1,740 מילים (כ-5.5 עמודים), 8 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה היא לנתח את תופעת חדירת ביטויי דיבור לכתיבה תוך בחינת השימוש במושגים ותמלילים שונים אשר משקפים ביטויים המביעים רגשות ובהם נעשה שימוש בשכיחות גבוהה.
המחקר הוא מחקר איכותני כאשר הוא מבוסס על פרדיגמה הומניסטית הרואה את מטרת המחקר בהבנת תופעות מורכבות ובחינת אספקטים רב-גוניים של ההתנהגות האנושית בהקשרה הסביבתי.

תוכן העניינים:
מבוא
מטרות העבודה
שאלות המחקר
שיטת המחקר
סקירת הנושא
ממצאי ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
שפה היא העיקרון המנחה באמצעותו אנו מנהלים את חיי החברה שלנו והיא האינדיקציה העדינה ביותר ליחסים שבין הפרט לקבוצה חברתית נתונה. מילים שאנשים אומרים מבטאים הוכחות, רעיונות ואירועים שהם תקשורתיים מכיוון שהם מתייחסים למצבור של ידע לגבי העולם שאנשים אחרים חולקים עימם. מילים אף מבטאות התנהגות, אמונות, והשקפות עולם אשר תואמות לאלו של אחרים כאשר בשני המקרים, השפה באה לבטא את המציאות התרבותית.
בתקשורת הבין-אישית אנו עוסקים בנסיבות תקשורתיות וסוקרים את אירוע הדיבור לפי משתנים כגון: השותפים לאירוע, הערוץ התקשורתי ודרך השימוש בו, הקודים שמשתמשים בהם, הנסיבות, דרכי סגנון, הנושאים והתכנים, פעולת הדיבור - מטרות המוען, האירועים הלשוניים עצמם ומאפייניהם הפועלים הדדית כמכלול אחד שלם. על כן, השפה היא שיטתיות, ועושה שימוש בסמלים קבועים, צלילים, מחוות או סימנים אשר מהווים משמעויות מובנות בתוך קבוצה או קהילה. השיטתיות הזו כרוכה גם בשימוש בשפת 'סלנג', מה שמוגדר כביטויי דיבור השגורים בפי האנשים המשתייכים לקהילה זו. על אף שתופעת ביטויי הדיבור קיימת זמן לא מבוטל, לאחרונה מתפתחת יותר יותר תופעת חדירתם של ביטויי דיבור אלה לכתיבה בז'אנרים השונים.
עבודה זו מתארת ומסבירה את תופעת חדירת ביטויי דיבור לכתיבה תוך כדי ניתוח ביקורתי ומקיף בדבר הגורמים העיקריים לתופעה זו, השפעת התופעה על השפה העברית ועל המשך התפתחותה בעתיד.
 
עבודה מס' 60179 SHOPPING CART DISABLED
הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר - לא נלך כצאן לטבח, 1999.
כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא ומה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח".
5,307 מילים (כ-16.5 עמודים), 8 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר:
"לא נלך כצאן לטבח"
תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א': ידיעות על הנעשה בפונאר
פרק ב': תנועות הנוער
פרק ג': התגבשות הבנה בקרב היהודים למתרחש בווילנה בסוף 1941
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

הקדמה

עם כניסת הגרמנים לווילנה ב 24 - ביוני 1941, הוצאו צווים והוטלו איסורים
שהבדילו בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה האחרת. הגרמנים חטפו יהודים,
ערכו אקציות והתוצאה הייתה רצח יהודים.
בתחילה, סברו היהודים בווילנה כי צפויים להם "רק" חיים משופעים בייסורים עד
יעבור זעם, אבל לאט לאט הבשילה בהם ההכרה, שמסע הרצח שהחל לקראת סוף
יוני 1941, הוא תחילתו של רצח שיטתי של כלל יהודי אירופה. חברי תנועות הנוער
השונות החלו לחשוב על פתרונות שונים למצב. אחד מהם הייתה התפיסה שיש
להתמרד כנגד הגרמנים, גם אם אין סיכוי להצליח. תפיסה זו התבטאה בכרוז של
אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח". הכרוז, שהוקרא בפני אסיפה של חברי תנועות
נוער ציוניות חלוציות בגטו ווילנה, היה ביטוי לכך.
בעבודה זו ננסה לראות:
כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא?
מה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח"?


 
עבודה מס' 64210 SHOPPING CART DISABLED
סיבות, אבחון וטיפול בקשיי כתיבה, 1999.
סקירה של הסיבות לקשיי כתיבה והשיטות השונות בהן ניתן לטפל בבעיה זו.
8,389 מילים (כ-26 עמודים), 12 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תעסוק בבעיות הכתיבה אצל ילדים בגילאי בית הספר המוקדמים, המאפיינים, הסיבות והפתרונות המוצעים על מנת להתגבר על הבעיה.
בעיות כתיב (דיסגרפיה בלעז) קיימות אצל ילדים רבים ולפי החוקרים הן נובעות ממספר גורמים.
יש מספר סוגים של דיסגרפיה. יש אנשים עם דיסגרפיה שכתב ידם אינו קריא והאותיות מעוצבות בצורה לא קבועה. אחרים כתב ידם קריא והאותיות מעוצבות בצורה לא קבועה. אחרים כתב ידם סביר, אך כתיבתם איטית מאוד וכתב ידם קטן. בכל מקרי הדיסגרפיה- הכתיבה דורשת השקעה מופרזת של אנרגיה, התמדה וזמן שלא תמיד הילד מסוגל להקדישם. הפרעה זו גורמת לקושי משמעותי ברכישת הישגים בכיתה או ביצוע תפקודים יומיומיים הקשורים בכישורי כתיבה. דיסגרפיה עלולה לעכב יכולת של הבעת רעיונות. תלמיד דיסגרפי שוכח מה התכוון לכתוב כאשר תשומת ליבו מוקדשת למאמץ לזכור היכן להניח את העפרון וכיצד לעצב את האותיות. דיסגרפיה גורמת לכך שהתלמיד אינו מספיק להשלים את עבודות הכיתה, אינו משלים את שיעורי הבית ומתקשה למקד את הקשב. דיסגרפיה מהווה בעיה מאוד מגבילה ומשפיעה על תפקודי הלמידה משלב בית הספר היסודי. דיסגרפיה מהווה בעיה מורכבת בעלת השלכות נרחבות על תפקוד לימודי, חברתי ותקשורתי.

העבודה תסתמך בעיקר על ספרי יעוץ שנכתבו על הנושא וטרחו לציין את שיטות הטיפול. אולם לפני סקירת שיטות הטיפול יסקרו הסיבות, המאפיינים ואפשרויות האבחון של המתקשים בכתיבה.

תוכן העניינים:
פתח דבר
1. מבוא
2. מהן שגיאות כתיב
2.1 תחילת תהליך הוראת הכתיבה
3. הגורמים לשגיאות הכתיב
3.1 ההתנגדויות להוראה מוקדמת של הכתיבה
4. אבחון שגיאות הכתיב
4.1 שגיאות גלויות וסמויות
4.2 אבחון ע"י בעיות קריאה
4.3 הקשר בין כתיבה וכתיב
5. טיפול בשגיאות כתיב
5.1 תירגול
5.2 הציור כמבוא לכתיבה
5.3 תפקיד המחנך
5.4 שיפור הכתיב ע"י קריאה
5.5 איות נכון של המילים
5.6 טכנולוגיה מחשובית
6. סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
החוקרים מסכימים כי אם המשימות הבסיסיות של תהליך הכתיבה לא הושגו כהלכה, הילד לא יכול להעפיל כראוי לרמות ולדרישות הגבוהות יותר של המדרג הלשוני. הפרעות בהבעה כתובה עלולות להיווצר באורח ישיר, בשל בסיס רעוע - קשיים בהפקת אותיות או מילים - או בדרך עקיפה, בשל דחייה שנוצרה ביחס לכתיבה בעקבות התסכולים שליוו את הפקת ההבעה הכתובה. למידה ותיקון קונבנציונליים מספיקים כדי להעלות את הילד- עם כישורי רקע תקינים -על דרך האורתוגרפיה הנכונה.
 
עבודה מס' 61088 SHOPPING CART DISABLED
פעילות מדעית עם ילדים בגיל הרך בנושא טוואי המשי, 1999.
הכנת פעילויות בנושא ודיווח על אופן העברתן.
4,472 מילים (כ-14 עמודים), 0 מקורות, 230.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פעילות מדעית עם ילדים בגיל הרך בנושא טוואי המשי

קיימות צורות רבייה שונות בעולם החי. יש בעלי חיים היולדים ולדות חיים הדומים
להורים שלהם כמו: כלב, חתול ודגי גופי. ישנם בעלי חיים המטילים ביצים. בין
מטילי הביצים יש ולדות הדומים להוריהם כמו נחש, צב וחילזון. ישנם מטילי ביצים
שיש להם ולדות השונים בצורתם מההורים, ובדרך ההתבגרות שלהם, הם עוברים
שלבים שונים של שינויים בצורה. כאלה הם החרקים והדו חיים. לדרך הרבייה של
החרקים קוראים גלגול. טוואי המשי הוא חרק ודרך הרבייה שלו נקראת גלגול.
הפרפר הוא אחד החרקים הראשונים אליו נמשך הילד, הצבעים הבולטים, לבנים או
מבריקים, הכנפיים הרחבות המבליטות צבע זה, תנועת תעופה איטית יחסית
המאפשרת לצפות בצבעים האלה, רחיפה ממושכת מעל הצמחים תוך יניקת צוף - כל
אלה עושים את הפרפר לחרק הבולט והמוכר ביותר מזמן שאדם מתחיל לחוש את
סביבתו. אין לך עוד קבוצת יצורים חיים אשר עוררו באדם מחשבות כל כך רב  -
גוניות, ואף שימשה למטרות כל כך שונות: כנפי הפרפרים משמשים לקישוט של כלי
בית למיניהם. הפרפר המשי מספק במשך אלפי שנים מיני משי בסין. החוקרים
הראשונים בני חו"ל אשר בדקו עוד במאה ה18 - כבר אספו כאן פרפרים וכמעט לא
היה חוקר זאולוגי אשר לא רשם והסתכל בהם. הילד שעוד לא למד לקרוא יוכל
להכיר את הפרפר בטבע ותופעות ביולוגיות וטיבן. הילד יוכל להכיר את מחזור
החיים של הפרפרים, החל מביצה, דרך הזחל והמזון העדיף עליו, להכיר את חושיו,
או תגובותיו לגירויים שונים, את התנהגותו והתנשלותו, מקום ואופן התגלמותו,
וגיחתו של הבוגר. להכיר את התפתחותו של פרפר מסוים, החל משלב הביצה ועד
היותו בוגר. מעקב אחרי אורח חייהם מלמד שהם חיים בעולם משלהם, ואינם רואים
ושומעים כמונו, בני האדם.

מטרות הפעילויות:
1. פיתוח סקרנות אקטיבית, מתמדת וגוברת בסביבה.
2. סיפוק לסקרנותו הטבעית והיענות עליה.
3. הקניית ידע בהכרת עקרונות ותופעות מעולם הפרפר.
4. פיתוח הפאן הרגשי - כלפי השונה - החלש - הקטן.
5. פיתוח הפאן הקוגנטיבי - הילד יכיר את הזחל של טוואי המשי.
6. הבנת המחזוריות והנצחיות שבטבע.
7. פיתוח מיומנויות החקר, בגילוי, הצבת השערות וביצוע תצפיות.
.8טיפוח ההנאה מן העיסוק בתחומי המדע והרצון לעסוק בהם. 
עבודה מס' 41541 SHOPPING CART DISABLED
ההיבט העתידני בתכנון ארכיטקטוני מול כתיבה ספרותית.
מיטלי קולווינו, רם קות'אס והספרות והארכיטקטורה בעתיד.
4,117 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ויתורי ההיבט העתידי בתכנון ארכיטקטוני
מול כתיבה  ספרותית


תוכן עניינים                                hc1541
1. מבוא

2. מיטלי קולווינו

    Rem Koothaas .3

4. האם הספרות הארכיטקטורה יתקיימו בעתיד ?

5. מבט על הכתיבה הספרותית ועל הארכיטקטורה בעתיד

6. סיכום

7. הערות

8. ביבליוגרפיה


מבוא

הספרות והארכיטקטורה הם שני תחומי תרבות שונים זה מזה. הספרות עיסוקה
הוא במילים, כאשר מילים אלה יכולים לקבל צורות ביטוי שונות במצרף הלשוני
שלהם כמו בתיבה עיונית וכתיבה נרטיבית ופיוטית ורומנים. נובלות, שירה וכו'
ובדרך זו יש בהם כדי להעביר לקורא מבעים שונים. הארכיטקטורה עוסקת
בקונסטרוקציות הנדסיות כמו מבני מגורים, מבנים ציבוריים, גשרים וכו'.
והפיגורטיביות המוטבעת בהם היא הפן האמנותי לעיתים גם הפיוט של
הארכיטקט, הנותן למבנה את הייחוד שלו. רשם שישנו הבדל בין כתיב המדווחת,
נוסח מפרט טכני של מטוס לכתיבה פיוטית ומלאת הוד, כך גם ישנו הבדל בין בנין
מגורים שכל קירותיו הם ישרים ואשר זוויות המפגש ביניהם הם ישרים, לבין בנין
ציבורי מכו מוזיאון, או טרמינל בשדה תעופה אשר המבנה הצורני שלהם הוא רך
יותר, יש בהם פינות, מפלסים הנכנסים פנימה או החוצה מהאנך של הבנין הניצב
לקרקע. ייחודיות זו היא שנותנת לבנין תוצאה בלתי נמנעת ובעצם מתבקשת של
האדריכל, המכניס לבנין את נשמתו. על היבטים ארכיטקטוניים אלה אפשר
להתייחס כאל כללי בניה כשם שקיימים כללי כתיבה שונים והגדרות לז'אנרים
ספרותיים המסבירים את ייחודם כך גם באדריכלות. הראשון שידוע עליו כי בנה
מילון לשימוש מקצועי של האדריכלים ולשימוש של כלל הציבור.
גם הספרות וגם הארכיטקטורה אינם פועלים בחלל ריק הם מופשטים ומשפיעים
מרוח התקופה וניתן ללמוד מהם רבות על רוח התקופה או כפי שזה מוכר בביטוי
הגרמני שלו .Zeitgiest
תוס מוריס וארתור סי. קלרק. כל אחד בדרכם משקפים בצורה נאמנה את רוח
התקופה הטענה שנציג בעבודה זו שהארכיטקטורה והספרות תתקיימנה גם בעתיד
וכבסיס מתולוגי לטענתו זו נציג שני יוצרים, אחד מעולם המילים את איטלו
קלווינו ואחד מהעולם הארכיטקטוני Rem Koolhaus ולאחר מכן ננסה לבנות
מערך איטגרטיבי הפוזל לעבר העתיד, תוך התייחסות לארכיטקטים שונים.


 
עבודה מס' 69897 SHOPPING CART DISABLED
רובינזון קרוזו - היוצר והיצירה בראי תקופת כתיבתה, 2013.
כיצד התקבלו היצירה רובינזון קרוזו והיוצר דפו בשנים הראשונות שלאחר פרסום היצירה, ומה ניתן ללמוד מכך על התנאים הדרושים לכניסה לתוך הקאנון הספרותי?
10,672 מילים (כ-33 עמודים), 9 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חוקרים רבים עסקו בשאלות הנוגעות לקאנון הספרותי ולתנאי הכניסה אליו: מהי יצירת מופת? מהי גדולה ספרותית? מהי קלאסיקה? האם קיים קאנון משותף לעולם המערבי, ואם קיים - האם הוא משתנה או שהוא סגור? מהם הגורמים המשפיעים על כניסתה או יציאתה של יצירה מהקאנון הספרותי? מאחר וישנן תשובות תיאורטיות מגוונות לשאלות אלו, אחת הדרכים המעשיות המאפשרות התייחסות בהירה לנושא הנדון, היא באמצעות בחינת יצירה ספציפית ואופן הכללתה בקאנון, על ידי המערכת הספרותית. דרך מקרה ממוקד ופרטני, ניתן להגיע לתובנות רחבות יותר ביחס לנסיבות ההכללה של יצירות בקאנון הספרותי המודרני. בזאת, הכוונה לבחינת הנסיבות שגרמו לכך שיצירה ספרותית (או אמנותית) מסוימת שנחשבה בתקופה מסוימת לזניחה או לשולית הפכה בתקופה אחרת לקונצנזוס מבחינת היכללותה בקאנון. בחינת תהליכי שינוי במעמדה הקאנוני של יצירה יכולה להתבצע גם באופן הפוך - ע"י ניתוח מקרה בוחן של יצירה אשר בתקופה מסוימת נחשבה כיצירה קאנונית לכל דבר, אך עם חלוף השנים יצאה מהקאנון, והושמטה מהתודעה הקולקטיבית של המערכת הספרותית.  

בהקשר זה, עבודת המחקר שלפניכם שמה לה למטרה לבחון את הנסיבות ההיסטוריות של התקבלות היצירה "רובינזון קרוזו", מאת דניאל דפו, בשנים הספורות שלאחר פרסומה בציבור. בזאת כלולים הן היבטים בהצלחתה המסחרית של היצירה, והן היבטים באופן הקבלה של הסופר ושל היצירה, בקרב המערכת הספרותית המקצועית. דווקא על רקע ההכרה הרווחת בימינו בגדולתו המקצועית של דפו, כמו גם בחשיבותה ובאיכויותיה המקצועיות של היצירה "רובינזון קרוזו", מתחדדת שאלת המחקר המרכזית: כיצד התקבלו היצירה רובינזון קרוזו והיוצר דפו בשנים הראשונות שלאחר פרסום היצירה, ומה ניתן ללמוד מכך על התנאים הדרושים לכניסה לתוך הקאנון הספרותי?

באמצעות ניתוח עובדתי היסטורי-תרבותי המתבסס על עבודותיהם הקודמות של חוקרי דפו והספרות האנגלית של המאה ה-18, כמו גם באמצעות עיון במקורות ראשוניים מתקופה זו, המתייחסים במישרין אל דפו ואל "רובינזון קרוזו", בכוונתי לזהות את האופן בו התקבלה היצירה "קרוזו" עם פרסומה - ולאחר מכן לעמת את הממצאים אל מול תיאוריות מקצועיות העוסקות בגדולה ספרותית וגישות ביחס לכניסה לקאנון.

תוכן העניינים:
מבוא והצגת שאלת המחקר
פרק הממצאים - מעמדה של היצירה ביחס למערכת הספרותית של זמנה:
   - תגובות ציבוריות ומסחריות עם פרסום היצירה ולאחריה
   - יחסה של היצירה לז'אנרים של התקופה
   - דמותו של הסופר ויחסיו עם האליטה הספרותית בתקופתו
   - פרשנויות ביקורתיות לה זכתה היצירה עם פרסומה (עד שנת 1730)
דיון תיאורטי - תנאים לכניסת היצירה לקאנון הספרותי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח א' - פרשנויות ביקורתיות לה זכתה היצירה מ-1731 ואילך

מתוך העבודה:
פישלוב מציין, למשל, כי דפו לא נהנה (בלשון המעטה) מתמיכת עמיתיו הסופרים חברי האליטה הספרותית - הוא כלל לא השתייך למעגל שלהם, והיצירות שלו לרוב לא נחשבו כהישגים ספרותיים משמעותיים. הוא נתפס ע"י עמיתיו בתור כתבן פוליטי, ונחשף לא אחת ללעג ולביקורת(1).
 
עבודה מס' 61287 SHOPPING CART DISABLED
כתב וכתיבה, 1999.
התפתחות הכתב העיברי מתקופת בית ראשון ועד ימינו אנו.
2,407 מילים (כ-7.5 עמודים), 3 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתקופת הבית הראשון במאה הח' והז' לפני הספירה, פיתחו הארמים, תושבי האזורים שמצפון לארץ ישראל, כתב משל עצמם. כתב זה צמח מתוך הכתב הפיניקי, והיה כתב אלפביתי הדומה לכתב העברי.
לכתב הארמי נועד גורל מיוחד. במאות הח' והז' לפני ספירת הנוצרים שלטו האשורים על אימפריה גדולה, שבה ישבו עמים רבים אשר דיברו בשפות שונות והשתמשו בכתבים שונים. כדי לאחד את כל תושבי האימפריה ולהדק את הקשרים ביניהם, בחרו שליטי אשור בלשון הארמית ועשו אותה ללשון בינלאומית בכל רחבי האימפריה שלהם.
עם הלשון הארמית היה גם הכתב הארמי לכתב בינלאומי ושימש במסחר ובדיפלומטיה. הכתב הארמי האלפביתי היה עדיף בהרבה מכתב היתדות האשורי, שהיה מורכב ומסובך.
הבבלים והפרסים, יורשי האימפריה האשורית, קיבלו אף הם את הלשון והכתב הארמיים. בכל רחבי ממלכות בבל ופרס, מהודו ועד מצרים, השתמשו בארמית כלשון המנהל והמסחר.
בשל שימושו הנרחב, הלך הכתב הארמי ונעשה רהוט יותר. ראשי האותיות שהיו סגורות נפתחו, וכל קו מיותר הוצא מן האות, עד שנהיו האותיות פשוטות מאד. כך הלך הכתב הארמי והתרחק מן הכתב העברי והכתב הפניקי, ששמרו יותר על צורות קדומות וסגורות.
גולי בבל התרגלו לארמית במקומות גלותם. עם שובם ליהודה אחרי הצהרת כורש, הביאו עמם את הלשון הארמית כשפת יום-יום ואת הכתב הארמי שהיה מקובל על ידם. מאוחר יותר החל הכתב הארמי אף לשמש לכתיבת השפה העברית. וכך אנו מוצאים שבמאות האחרונות לפני חורבן הבית השני השתמשו לכתיבת הלשון העברית בשני סוגי כתב: הכתב העברי הקדום והכתב הארמי. אך הכתב הארמי הלך ודחק את רגלי הכתב העברי, עד שזה יצא לגמרי משימוש.
בתחילה השתמשו תושבי מדינת יהודה באותיות הארמיות, כפי שהיו מקובלות בכל רחבי האימפריה הפרסית. עם נפילת האימפריה הפרסית חדלה הלשון הארמית במידה רבה לשמש בתפקידה כלשון בינלאומית והיוונית החלה לתפוס את מקומה. עמים שונים החלו לפתח את הכתב הארמי לכתבים לאומיים משלהם. הכתב היהודי הוא אחד מכתבים אלה (כתבים אחרים מסוג זה הם הכתב הנבטי, הכתב התדמורי ועוד). תהליך זה נתרחש במשך מאת שנים של ימי בית חשמונאי ובית הורדוס. וכך נוצר "הכתב היהודי".
לאחר מרד בר-כוכבא פסק לגמרי השימוש בכתב העברי הקדום. הכתב היהודי המרובע, היה לכתב היחיד לכתיבת הלשון העברית. הכתב המרובע נדד ועבר עם היהודים לכל ארצות גלותם. עד המאה העשירית היה קשר הדוק עם ארץ ישראל ולכן לא היו הבדלים בצורת האותיות בין כתובות שנכתבו בארץ ישראל לכתובות שנכתבו בארצות אחרות.

תוכן העניינים:
מבוא
חומרי כתיבה
סגנונות הכתיבה
הממצאים בכתב העברי ובכתב העברי המרובע
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 40226 SHOPPING CART DISABLED
סיכום של 10 מאמרים העוסקים בכתיבתו של גנסין וביצירתו "אצל".
שאלות סגנון ומבנה,"זרם התודעה", הנשים,תמונות הנוף,הארוטיקה ויסודות אוטוביוגרפיים.
9,514 מילים (כ-29.5 עמודים), 10 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המאמרים:
1. אבן, יוסף. "תמונות הנוף בסיפוריו של א.נ גנסין", אורי ניסן גנסין - מחקרים ותעודות, בעריכת מירון דן,לאור דן, הוצאת   מוסד ביאליק, ירושליים, 1986.
2. יפה, א.ב. "יצירתו של א.נ. גנסין", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת רתוק לילי, הוצאת עם עובד, תל  אביב 1977.
3. לחובר, פ. "א.נ.גנסין", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת רתוק לילי, הוצאת עם עובד, תל אביב 1977.
4. מירון, דן. "ניתוק מגע ובצות-טיט צהובות סוגרות מאפסים", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת רתוק לילי, הוצאת  עם עובד, תל-אביב 1977.
5. קורצוייל, ברוך. "מהות המודרניזם בסיפורי אורי ניסן  גנסין", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת שרתוק לילי, הוצאת עם עובד, תל-אביב 1977.
6. קרמר, שלום. "אורי ניסן גנסין", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת רתוק לילי, הוצאת עם  עובד, תל-אביב 1977.
7. רתוק, לילי.  "יצירתו של גנסין בעיני הבקורת", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם  עובד, תל-אביב 1977.
8. רתוק, לילי.  "סודו של איש ואיש: לשאלת אי-המוגדרות ב"אצל"", אורי ניסן גנסין - מחקרים ותעודות, בעריכת מירון דן, לאור דן, הוצאת מוסד ביאליק ירושלים.
9. שנפלד, רות. "הנשים הללו - דמויות נשים ב'אצל'", אורי ניסן גנסין - מחקרים ותעודות, בעריכת מירון דן, לאור דן, הוצאת  מוסד ביאליק, ירושליים, 1986.
10. שקד, גרשון." זמן ומרחב בסגנון", אורי ניסן גנסין מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורכת רתוק לילי, הוצאת עם עובד, תל-  אביב  1977.

מתוך העבודה:
גרשון שקד עסק בעיקר בשאלות סגנוניות ומבניות הקשורות ביצירתו של גנסין. שקד מצא, שביצירתו של גנסין מופיעה טכניקת "זרם התודעה" בדומה ל"זרם התודעה" ביצירותיהם של ג'ויס, וולף ופרוסט (אף כי גנסין קדם להם בזמן!). המונח "זרם התודעה" מתאר טכניקה סיפורית המנסה להתמודד עם כמה בעיות עקרוניות של הזמן והתודעה האנושית. כיוון שהמשמעות של יחידה סיפורית כלשהי אינה נחשפת חוליה אחר חוליה, מנסה היוצר להפוך את תודעתן של הדמויות לבמה עיקרית של ההתרחשויות באמצעות טכניקת "זרם התודעה". במונח "תודעה" מתכוונים לתחום הכולל של "תשומת הלב" האנושית המתייחסת לעולם פנימי וחיצוני. הנטיה היא להציג באמצעות תחבולות שונות תכנים כמו הרהורים המתרחשים בנפש הגבור שלא יצאו עדיין מן הכוח אל הפועל.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 38 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>