היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 67416
סקירת המקורות לזכויות חברתיות-כלכליות תוך התייחסות בעיקר למציאות במדינת ישראל וכן התייחסות למצב בעולם.
9,450 מילים (כ-29 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20140
סקירת מאמרים בנושאי יציבות ורפורמות כלכליות,ריסון אינפלציה, תוך בחינת הסיבות לקושי בהשגת יציבות ומהן ההשלכות לגבי ישראל.
5,474 מילים (כ-17 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66712
מיהם הידועים בציבור, מה הסטאטוס המשפטי שלהם, איזה יחסי רכוש מקיימים ידועים בציבור ומה השלכות הכלכלית והמשפטיות של ידועים בציבור.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 586.95 ₪
עבודה מס' 67526
השפעת השימוש בהעברות בין דוריות בחיינו.
7,107 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 20700
סקירה היסטורית אודות הנושא תוך התייחסות למפה הפוליטית במגזר הערבי, דרוזי ובדואי.
4,226 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20123
סקירת כח העבודה הנשי ומאפייניו תוך ניתוח הנתונים מהיבטיהם הכלכליים.
2,332 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 64502
אפיון הקשר שבין העיר למכונית, בחינת הסיבות להשפעות השליליות (כלכליות, חברתיות, סביבתיות) של המכונית על העיר, והאמצעים שבהם ניתן לנקוט בכדי להפחית את השימוש במכונית בערים של שנות ה-2000.
3,555 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66280
הטלת סנקציות כלכליות בלוב, ומידת השפעתן על הכלכלה והפוליטיקה במדינה זו.
5,102 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62102
התפיסה את החברה העתידנית העיסקית על כיוון התפתחותה ומרכיביה לפי נקודות הנחה כלכליות חברתיות.
8,446 מילים (כ-26 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15