היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66121
האם ניתן להגדיר את הפאשיזם כתורה אחת ברורה וזהה בכל מקום בו שימשה את השליטים?
9,757 מילים (כ-30 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67221
כיצד השפיע שינוי המשטר על התפתחות של המיזמים הרב לאומים החדשים על רקע שינויים במאפייני תרבות (על פי הופשטדה).
3,440 מילים (כ-10.5 עמ'), 17 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 23041
משטרים שונים והמשתמע מהם, המדינה לפי היגל, קאנט ומקיאוולי ומעמד האזרח.
5,548 מילים (כ-17 עמ'), 24 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68010
סקירה עיונית על מהות החינוך והתעמולה ושילובם במשטר הנאצי.
11,092 מילים (כ-34 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67486
באיזו מידה שסעים אתניים מהווים מכשול להיווצרות ויציבות המשטר הדמוקרטי?
4,133 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 31659
סקירת מהפכת 1905, מצב המשטר, המהפכה התעשיתית, היהודים בפוליטיקה והמצב אליו הם נקלעו כתוצאה מהפרעות והאנטישמיות.
6,432 מילים (כ-20 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67488
סקירת דעות הוגים שונים ודוגמאות לחיוב ולשלילה של הקשר.
3,419 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67611
בחינת הטענה כי האלמנטים "המשיחים - חילונים" במשטרו וגישתו של פרנקו נעוצים בעלייתו לשלטון מתוך או עקב מלחמת האזרחים.
10,823 מילים (כ-33.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21438
סקירת היחסים בתקופת השאה, בעיית המשטרים באיזור, חוסר היציבות הפוליטית, משוואת הכוחות המדיניים וסקירה היסטורית.
5,184 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100