היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 62194
הצעה למחקר בנושא השפעת הכיתה ההטרוגנית על שפתם של ילדים טעוני טיפוח.
1,430 מילים (כ-4.5 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61087
ההבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח.
7,633 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62261
אפיון התלמידים והתמקדות בשתי שיטות טיפול.
4,044 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 23047
השוואת התוקפנות בין שתי הקבוצות ע"י מחקר בשני בתי ספר.
10,935 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61192
בחינת האינטראקציה הכיתתית בין המורה לתלמיד תוך התייחסות לאפקט פיגמליון.
10,209 מילים (כ-31.5 עמ'), 23 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 20933
סקירת הנושא, השיטות והדעות השונות, כולל התמקדות בילדים טעוני טיפוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50349
מחקר זה מציג פעילות של הקמת "מסעדה" כאמצעי לטפח מיומנויות שונות אצל ילדי הגן.
8,652 מילים (כ-26.5 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61862
התהליכים הקוגניטיביים שבבסיס החשיבה המתימטית וחשיבות טיפוחה בגיל הרך.
2,927 מילים (כ-9 עמ'), 14 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62013
ניתוח והשוואה של שני מחקרים.
1,456 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20