היישום אינו מחובר לאינטרנט

טעוני טיפוח

עבודה מס' 062261

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אפיון התלמידים והתמקדות בשתי שיטות טיפול.

4,044 מילים ,6 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מאז הקמת המדינה ועד שנות השישים שלטה התפיסה של שוויון בחינוך, תפיסה זו התבטאה בתנאים שווים ובתכניות לימוד שוות לכל התלמידים בבתי הספר, מבלי להתייחס להבדלים האינדיבידואליים בין תלמיד לתלמיד.

אולם, לאחר גלי העלייה הגדולים, שבאו בעיקר מארצות אסיה וצפון אפריקה, מצאה את עצמה מערכת החינוך בפני שתי בעיות עיקריות:
א. מבחינה כמותית גדלה מאוד אוכלוסיית הלומדים בבתי הספר - פי חמישה בקירוב.
ב. מבחינה איכותית הייתה המערכת עדה לבעיות הסתגלות קשות של בני תרבויות שונות, אשר בארצות מוצאם היו בעלי מעמד גבוה ואילו כאן, במדינה החדשה, הפכו לקבוצות אוכלוסייה נחשלות.

בעקבות הכישלונות החמורים בהישגים הלימודיים בבתי הספר, שהיו מנת חלקם של ילדים בעלי רקע חברתי-כלכלי נחות או יוצאי שכבות תרבות נחשלות, עלה הרעיון בדבר הצורך לשבור את המסגרת האחידה והשוויון הפורמלי בחינוך ולהשקיע משאבים ליצירת מסגרות חינוכיות מיוחדות לטיפוח התלמידים מן השכבות הנזכרות לעיל.

בספרות המקצועית האמריקאית מקובל לתאר אוכלוסיית תלמידים זו בתורת "מקופחי תרבות" (Culturally Disadvantaged או Culturally Deprived), מונח האוצר בתוכו רמזי הסבר לסיבותיה של התופעה.

בישראל רווח המונח "טעוני טיפוח", אשר טבע משרד החינוך והתרבות בשנות השישים ומשקף את ה"אני מאמין" של החינוך בישראל: נחשלות אינטלקטואלית, שהיא אחד המאפיינים של טעוני הטיפוח - אפשר לסלק דרך שיפור תנאי הסביבה הדלים, ואין להשלים עם מצב שבו קיימות שכבות אוכלוסייה מסוימות שאינן עומדות בדרישות האינטלקטואליות להשתלבות תקינה בחברה הכלכלית.

בעבודה זו אציג בקווים כלליים את האפיונים של תלמידים טעוני טיפוח, אסקור בקצרה מספר דרכים ושיטות חינוכיות לטיפול בטעוני הטיפוח ואתמקד בשיטת "הלמידה המתווכת" ושיטת "העשרה אינסטרומנטלית", על-פי משנתו של פרופסור ראובן פוירשטיין, אשר נועדה בעיקרה לטיפול במתבגרים טעוני טיפוח.

תוכן עניינים:
מבוא
האפיונים של תלמידים טעוני טיפוח
דרכים וכיוונים בשיקומם של טעוני טיפוח
שיטת "הלמידה המתווכת" ושיטת "העשרה אינסטרומנטלית"
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

זיו, אבנר, תש"ם, פסיכולוגיה בחינוך - יחידה 6, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
מינקוביץ, אברהם, התלמיד טעון הטיפוח: בעיות דיאגנוזה, אטיולוגיה ושיקום, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החינוך והתרבות תשכ"ט, ירושלים.
סימפסון, ש', בהרב, י', שיטות למידה בחינוך מיוחד תשל"ח, הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ, תל-אביב.
פוירשטיין, ר' ג'נסן, מ', ההעשרה האינסטרומנטלית: בסיס תיאורטי, מטרות וכלים, מתוך THE EDUCATIONAL FORUM מאי 1980, המכון למחקר ע"ש הדסה ויצ"ו קנדה, ירושלים.
פרנקשטיין, קרל, שיקום האינטליגנציה החבולה, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית של משרד החינוך והתרבות תשל"א, ירושלים.
פרנקשטיין, קרל, שחרור החשיבה מכבליה: שיקום האינטליגנציה של מתבגרים טעוני טיפוח - ניסוי וניתוחו, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החינוך והתרבות תשל"ב, ירושלים.

תגים:

אינסטרומנטלית · העשרה · למידה · מקופחי · מתווכת · תרבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טעוני טיפוח", סמינריון אודות "טעוני טיפוח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.