היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 61
טעויות
עבודה מס' 63041
תיאור דיון בסרט לאחר הקרנתו לסטודנטים.
1,703 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62930
מחקר שנערך בקרב סטודנטים בנושא ידע אודות ההטרדה המינית.
5,276 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63358
בדיקה תיאורטית ומחקר בקרב סטודנטים.
11,429 מילים (כ-35 עמ'), 30 מקורות, 652.95 ₪
עבודה מס' 63691
סקירת יעילות המודל ובדיקתו באמצעות סקר.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64027
מחקר שהשתתפו בו 80 סטודנטים ישראליים רווקים הלומדים לתואר ראשון במתמטיקה, ואשר שנשאלו לגבי דעותיהם ביחס למהגרים עולים מחבר העמים, 40 גברים ו-40 נשים.
8,928 מילים (כ-27.5 עמ'), 27 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 63860
אסטרטגיה שיווקית למוצרי שמע אישיים לסטודנטים בחברת מערכות קול
3,718 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62735
בדיקת הקונפליקט באמצעות ראיונות, עימות ושאלונים.
10,345 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66500
הצעת מחקר העוסקת בקשר בין שלושת המשתנים: תפיסת יוקרת מקצוע חיצונית, מטרות הישגיות ומוטיבציה לקריירה בקרב סטודנטים לתיירות.
13,148 מילים (כ-40.5 עמ'), 60 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61940
בחינת עמדות בין סטודנטים יהודים וערבים במכללת הגליל בשאלת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי לקראת חינוך רב-תרבותי
11,485 מילים (כ-35.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 61