היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 65686
כיצד נתפסת דמותו של המורה לחינוך גופני בעיני תלמידי בית הספר היסודי?
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 34 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50480
בדיקת ההשערה כי תיקון הליקויים בצה"ל הוא טוב יותר מאשר במשרד הביטחון.
5,881 מילים (כ-18 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60039
"הקדירה" ו"טוביה החולב": רקע על הסופר והשוואה בין שני הסיפורים.
3,335 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 60648
סקירה היסטורית ותיאורטית והעלאת הטענה כי למרות היותם מציגי קונפליקטים ופערים בין עדתיים, הם מקרינים אופטימיות אשר באה לידי ביטוי בסוף הטוב.
10,819 מילים (כ-33.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60685
בחינת תהליך הגלובליזציה בעין מוסרית - לטוב ולרע.
7,418 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 68724
בחינה עיונית של השפעות היישום על ביצועי הארגון.
8,337 מילים (כ-25.5 עמ'), 43 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69913
בחינת המתח בין שתי הזכויות, תוך התייחסות לאופן ההתמודדות של מדינות אחרות.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 60 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41130
הוכחת קיום האל, חשיבות הדטרמיניזם לטוב האלוהי ואהבת האל לפי אקווינוקס.
3,015 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41190
המידה הטובה, עולם הדת של אפלטון, השפעת המשטר על תפיסת הרצון העצמי, רצון וחתירה לאמת.
2,933 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48