היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70164
בדיקת תפיסת המדען בקרב מורות דתיות למדעים בישראל, תוך שימת דגש על השפעת עריכת מחקר בנושא המדען וחשיפה לסטריאוטיפים ומחקרים אקדמאיים בנושא על תפיסת המדען.
6,420 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 67623
ניתוח תופעת החשיפה עצמית בין חברי הקבוצה.
4,016 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61896
מחקר הבודק כיצד משפיעה רמת האלימות של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה על הישגיו בלימודים.
10,280 מילים (כ-31.5 עמ'), 40 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41571
פמיניזם, האישה ביהדות והחשיפה בתקשורת-נשות עסקים, לימודים כפתח לשינוי, הפוליטיקה וספרות נשים.
7,469 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65975
בדיקת הקשר בין גודל השטח הלבן המופיע בקיסוס החורש המגוון לבין החשיפה הישירה לאור השמש.
1,510 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 67636
כיצד השפיעה חשיפת רשת הפרוליפרציה הגרעינית של עבדול קאדר חאן על משטר מניעת התפוצה הגרעינית?
11,446 מילים (כ-35 עמ'), 80 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69260
ניתוח כלל ההיבטים לעניין חשיפת חומר החקירה במשפט הפלילי לעיניו של הסנגור, וכן מודגשים ההבדלים המהותיים בין כל אפיק ואפיק, לרבות ציון פסיקה רלוונטית.
51,884 מילים (כ-159.5 עמ'), 130 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64640
בדיקת קיומו ומידתו של הקשר בין חשיפתן של אותן נשים להשכלה גבוהה לבין שאיפתן לשינוי וקידום מקצועי.
9,019 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70370
בחינת השאלה האם קיים קשר בין חשיפה לטרור ולמלחמות לבין אלימות פיזית בקרב ילדים בגיל הרך.
7,269 מילים (כ-22.5 עמ'), 32 מקורות, 197.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100