היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיפת חומר החקירה לעיני ההגנה- מושגים והלכות

עבודה מס' 069260

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח כלל ההיבטים לעניין חשיפת חומר החקירה במשפט הפלילי לעיניו של הסנגור, וכן מודגשים ההבדלים המהותיים בין כל אפיק ואפיק, לרבות ציון פסיקה רלוונטית.

51,884 מילים ,130 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

מראשית ימי המשפט הפלילי בשיטת משפטנו, קיים בו מתח מובנה הדורש איזון בין מגוון הזכויות והשיקולים המוטלים על הכף בהליך הפלילי, כאשר משני כפות המאזניים ניצבים הצורך להגיע לחקר האמת, הצורך להילחם בפשיעה ולהגן על שלום הציבור מחד, וכן החובה להגן על טוהר ההליך הפלילי ועל זכויותיהם של חשודים ונאשמים מאידך(2).
כידוע, עד שלב הגשת כתב האישום, הדגש הינו על חשיבות ערך חשיפת האמת, וכפועל יוצא מכך ניתן לערך זה משקל רב באיזון אל מול זכותו של הנאשם להליך הוגן, על כל השתמע מזכות זו, כאשר אחת הנפקויות המהותיות ביותר אשר נגזרות מאיזון זה, הינו הדרור שניתן לרשויות התביעה ולרשות החוקרת לחקור באין מפריע, ולכן בכל ההליכים שעד הגשת כתב האישום לא נחשפת ההגנה לחומר החקירה, כך שלמעשה עד הגשתו של כתב האישום "מגשש הסנגור באפילה" בניסיון להגן על החשוד.
במסגרת הרצאה זו, אבקש לעמוד על האספקטים השונים הנובעים מכלל זה, ובראש ובראשונה על ההשלכות הנובעות מכך לנאשם עצמו. קרי, אבקש להראות, ולו על ב"קליפת אגוז", כי עקב קיומו של כלל זה, אשר מספק לרשויות החקירה את הבלעדיות בכל הנוגע לשלב החקירתי ישנה חשיבות רבה לשני אספקטים:
1) ראשית, כמובן, החשיבות שישנה לחשיפה מלאה ככל האפשר של חומר החקירה הרלוונטי לעניינו של הנאשם במועד בו ניתן לחושפו, קרי, להכליל מקסימום חומר חקירה כחומר רלוונטי אשר ייחשף לעיני הנאשם וסנגורו במועד הגשת כתב האישום.

2) שנית, ובייחוד, לאופן בו מתבצעת החקירה. קרי, עלינו לזכור שבמרבית המקרים אופן החקירה והחומר שנאסף במסגרתה הוא שמנצח את המשפט בסופו של דבר, ומאחר והרשות החוקרת מהווה את בעל הבית הבלעדי (כמעט) בשלב בחקירתי, הרי שישנה חשיבות עליונה לכך שהגוף החקירתי יבצע את עבודתו בצורה אובייקטיבית ככל שניתן, תוך ששם לנגד עיניו גם את אינטרס החשוד למציאת ואיסוף חומרים להוכחת חפותו, ולא רק את אינטרס התביעה לאיסוף חומרים מרשיעים.

קטע מהעבודה:

א. ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982
בשונה מן ההליך האזרחי, שם קיימת חובת גילוי רחבה בדין של כלל המסמכים המצויים ברשותו של בעל דין (כל עוד הינם רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים), הרי שבהליך הפלילי אין הדבר כך, והנאשם איננו מחוייב כלל לפרט את טענותיו בפני האישום ואת ראיותיו אשר יסייעו לו להתגונן מפני ההאשמות שכנגדו, אך המאשימה מחויבת, במועד הגשת כתב האישום, לחשוף לעיון הנאשם את מלוא היקף חומר החקירה הרלוונטי לעניינו.
מקורה של חובה זו נעוץ בס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982:

תגים:

חומר חקירה · סעיף 74 · סעיף 108 · חוק חופש המידע · מישפטים · פלילי · סדר דין · עונשין · חומרי חקירה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיפת חומר החקירה לעיני ההגנה- מושגים והלכות", סמינריון אודות "חשיפת חומר החקירה לעיני ההגנה- מושגים והלכות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.