היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10391
בדיקה תיאורטית ואמפירית של הישגי התלמידים בכיתות הגבוהות ובבתי הספר היסודי.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 20579
סקירת הערכה בחינוך, מבחנים כחלק מהלמידה, אינטיליגנציה ריגשית מול מנת משכל, הערכה פוסט מודרנית ועוד.
6,406 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20896
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20980
סקירה תאורטית ועריכת מחקר ע"י סקר בנושא.
5,072 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31141
הבעיתיות בבחינות במערכת חינוך חובה, טיבו של המבחן כאמצעי הערכה, הצעות לבחינות ודרכים ל-"בגרות".
2,686 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 32552
הצגת העמדות השונות בפולמוס, האידאות והנימוקים, הביקורת, התוצאות וההשלכות על פני החברה בארץ ישראל.
7,411 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 32692
הצגת מבחנים להגדרתה של חובת האמון המוטלת על בעלי שליטה בחברה;דיון בשאלת מעורבות המחוקק בהסדרת רכישת שליטה בחברה; בחינת הזכאות לרווח ממכירת שליטה פרטית
2,062 מילים (כ-6.5 עמ'), 15 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40740
המורשת הרעיונית, הצהרת העצמאות, פרשנות לחוקה האידיאלים של החזון האגררי, הדמוקרטיה, חירות וממשל.
10,845 מילים (כ-33.5 עמ'), 21 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100