היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 64534
הפתעת מלחמת יום הכיפורים מן ההיבט התרבותי. סקירת יצירותיו המוקדמות של חנוך לוין והקשרן אל המציאות של אותה תקופה.
13,270 מילים (כ-41 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70702
מהם הגורמים שעזרו לעצב את דמות האישה במחזותיו של חנוך לוין?
11,970 מילים (כ-37 עמ'), 14 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 23029
ספרות תיאורטית, המחזות, עיצוב הדמויות והפשרה. כמו כן נעשית השוואה לסיפור של עגנון.
7,989 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 40165
יעקובי ולידנטל, חפץ ונישואי ורדה'לה- מאפיינים גופניים, דמות האישה, הגברים והאישה כדמות אלוהית.
3,139 מילים (כ-9.5 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40431
רקע-תאטרון האבסורד, תמצית ההצגה, המרכיב האנונימי, השאלות הנשאלות, היסודות הנוצריים ומחזות נוצריים.
5,058 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50391
שפתו של לוין ואת המאפיינים הכלליים של עבודתו, תוך הבאת ציטוטים מתוך מחזותיו.
3,409 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50671
סקירת המצב החברתי, ההצגה והורדתה מהבמה ודיון במושג הסאטירה בהקשר הישראלי.
5,596 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60659
בחינת המאפיינים הקלאסיים במחזותיו של לוין, תוך התייחסות לקביעתו של וולפלין (תשמ"ב) בעניין זה.
3,044 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41572
רקע כללי על הספר וייחודו ודיון בחזון החיות ומשמעויותיו.
4,381 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45