היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 79
עבודה מס' 50348
העבודה עוסקת באופן תיאורטי ובאופן מעשי בנושא של לימוד נושא המגנט בגן החובה. העבודה כוללת מערכי פעילות.
14,827 מילים (כ-45.5 עמ'), 28 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50186
חובת הסודיות והנאמנות מול חובות הגילוי ותום הלב החוזיות, ורשלנות מקצועית של עורך דין.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50107
שאלת בעיה כולל אסמכתאות.
980 מילים (כ-3 עמ'), 0 מקורות, 58.95 ₪
עבודה מס' 50351
הכנת תכנית ללימוד מגילת אסתר לגיל הרך תוך הצעת פעילויות שונות.
3,128 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68136
ביסוס הטענה כי חובת המדינה היא לממן ייצוג לכלל הנאשמים בהליך הפלילי תוך התיחסות למצב מצוי ולמשפט משווה.
3,108 מילים (כ-9.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60558
השקיפות והבהרת הקודים השונים לצורך מתן שירות נאות ללקוח
5,823 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68597
הגדרתה, מקורותיה, תוכנה, תחולתה ונסיבותיה של חובת האמון, הסעדים בהפרתה וחובת הגילוי.
3,350 מילים (כ-10.5 עמ'), 26 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65957
מצוות הגמילות חסדים על פי התורה על פי הנחיות חז"ל בהיבטים השונים: בין אדם לרעיהו, בין החברה לבין היחיד וכד'.
10,970 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70582
בחינה חוקתית של הזכות למזון והחובה של המדינה להבטיח. העבודה כוללת סקירה של המשפט הישראלי, משפט אמריקאי, גרמני ואף ניתוח של המשפט הבינלאומי בתחום.
7,856 מילים (כ-24 עמ'), 50 מקורות, 499.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 79