היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 62431
האם העובדה כי חבר קיבוץ אינו מקבל שכר ישיר תפגע בטיב העבודה.
9,046 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69774
כיצד בא לידי ביטוי הפמיניזם בסדרות "סיינפלד" ו"חברים", ואילו מהסדרות מציגה גישה יותר פמיניסטית?
4,357 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 32590
עריכת מחקר אמפירי בנושא תוך שימת דגש למספר הצעות החוק שכל חבר כנסת הציע.
3,362 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65990
שיטות התגמול החומרי בקיבוץ והשפעתן על חבריו. האם קיים קשר בין תגמול חומרי, לבין מוטיבציית המקבלים אותו.
9,837 מילים (כ-30.5 עמ'), 51 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67987
ההיבטים החוקתיים, הציבוריים והפליליים של נסיעותיהם של חברי כנסת ישראל, מישראל למדינות המוגדרות בחוק כ- "מדינות אויב".
28,101 מילים (כ-86.5 עמ'), 144 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68176
מחקר הבודק האם אנשים שהוכנסו למצב של התקרבות ייטו פחות לתפיסה סטריאוטיפית וכתוצאה מכך ייטו לקבל יותר חבר מקבוצת החוץ לקבוצתם מאשר אלו אשר הוכנסו למצב של הימנעות.
5,805 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20961
סקירת התהליכים השלטוניים במדינות חבר העמים לאחר ובמהלך התפרקות ברית המועצות ובדיקתם.
2,362 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64148
העבודה בוחנת את היקף ההגנה הניתנת כיום לחברי כנסת במסגרת החסינות החוקתית לה הם זוכים, ולאחר מכן בוחנת מה צריך להיות ההיקף הראוי.
5,896 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60394
בחינת הרטוריקה הפוליטית בישראל לפי שלושה נאומים.
7,497 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42