היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64388
בחינת סגנון הניהול היפני בחברות רב לאומיות.
6,079 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64608
היתרון התחרותי בשוק הסיני למשתמשי רשת הקשרים הנרחבת (Guanxi) לעומת חברות רב לאומיות אחרות הבוחרות להתכחש לקיומו.
3,745 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 67119
סקירת הגורמים היכולים להשפיע על מדיניות גיוס כ"א של החברה הרב-לאומית והשפעתם על מדיניות גיוס כ"א שבה נוקטת החברה הרב-לאומית.
3,328 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64243
התמקדות בשלושה גורמים מהותיים המשפיעים על חברה רב לאומית בבואה לבחור את דפוס הפעילות העיסקית במדינה המארחת.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62768
7,859 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63348
3,301 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63961
הבדלי התרבות והקשר שלהם לעשיית עסקים ביפן.
2,559 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 67603
סקירת מחקרים בנושא.
2,671 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66219
האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?
5,551 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100