היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין תרבות יפן לסגנון הניהול בחברות יפניות רב לאומיות

עבודה מס' 064388

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סגנון הניהול היפני בחברות רב לאומיות.

6,079 מילים ,33 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

שאלות המחקר
תהליכי קבלת החלטות בחברה הרב לאומית אינם אוניברסליים, ומשפיעים ממרכיבים רבים: מבנה, הארגון, פריסה גיאוגרפית, חשיבות ההחלטה, מגוון מוצרים, סביבה, תמהיל כוח אדם, רמת המעורבות ועוד. אחד הגורמים המרכזיים הנחוצים להצלחת חברות רב לאומיות הוא הבנת מערכת תרבויות שונות במדינות שונות שבהן הן פועלות, והיכולת להסתגל/להתמזג אליהן. הצלחת החברה הרב לאומית בכך תשפיע על סגנון הניהול ועל סגנון קבלת החלטות.
שאלת המחקר הן:
1. מה יהיה היחס של חברות בניהול יפני בלעדי לתרבות יפן, גם כאשר הן פועלות בחו"ל.
2. מה יהיה סגנון קבלת ההחלטות בחברות המנוהלות במשותף עם אנשים ממדינות מערביות
3. מה יהיה היחס של נציגים בדירקטוריונים של חברות בינלאומיות

העבודה תסתמך על מחקרים שנערכו וכן על ספרים שנכתבו על התרבות היפנית.

קטע מהעבודה:

התרבות היפנית הינה תרבות ייחודית, יש לה מאפיינים מיוחדים ששורשיהם נעוצים במאות הראשונות לספירה ולאחר מכן בימי הבניים. היפנים גאים מאוד בתרבותם, המעצבת לא רק את חברה אלא גם את האליטה הפוליטית ואת עולם העסקים.
בהקשר של עולם העסקים, יפן היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעול מבחינה כלכלית ומבחינת סחר בינלאומי. על תעשייתה של יפן עברו שלבי התפתחות מקובלים: ממשק חקלאי ובעל תעשיה זעירה אל משק כלכלי מפותח בעל תעשיות כבדות ובעל טכנולוגיה עתירת ידע. למעבר זה היו מספר גורמים שהעיקרי הוא התחרות עם ארה"ב והוא למעשה המניע העיקרי להתפתחות התעשיה עתירת הידע. יפן היתה חייבת לאחר מלחמת העולם השניה סכומי כסף ניכרים וכלכלתה היתה רעועה. מאז שמה של יפן הולך לפניה כיצואן המציף את כל השוק. באותה אוירה של מאמץ עז להצלחה, התפתחה בעשורים האחרונות אסטרטגיה שלמה בדבר הסחר עם מדינות חוץ. זאת בזכות שיתוף פעולה נרחב בין הסוחרים והיצרנים לבין משרדי ממשלה. התפתחות המסחר היא, מזה שנים, אחד היעדים העיקרים שהציבו לעצמם ראשי ממשלות בטוקיו ויחד אותם, משרדי הממשלה, לרבות שר החוץ ובעקבותיו גם שגרירויות ארץ השמש העולה ברחבי תבל. בעיני יפן, מפת העולם היא בראש ובראשונה מפה כלכלית. במפה המדינית נראית יפן לעיתים תכופות כמי שמשחקת משחק מטושטש, דו משמעי, חסר התאמה למשחקן את בנות בריתה או של שותפותיה. לעומת זאת במפה הכלכלית קל יותר להציע על אופי משחקה, המצטיין בפעילות רבה ובהיגיון כולל המדריך אותו (רוברט, 1983).
אולם לשם התפתחות הסחר הבינלאומי חייבות להיות נציגות יפניות בחו"ל, או בחברות רב לאומיות. חברות אלו מורכבות ברובן מיפנים או מנוהלות על ידיהם, וממוקמות לעיתים בחו"ל. חלק מהעובדים מקומיים אולם חלק, בדרגות בכירות, מובאים מיפן על מנת למנהל את החברות. קרנות הון סיכון רבות שולחת נציגים יפניים לדירקטוריונים של חברות מחו"ל על מנת לפקח על העסקים.
מבנה ארגוני מוכרח להשתנות עם הבינאו"ם של הפירמה המגיבה לתחרות עולמית. המבנה הארגוני מוכרח להיות מועיל ליישום האסטרטגיה = להתאים (fit) לאסטרטגיה). המשתנים המשפיעים על המבנה הם אסטרטגיה, גודל, טכנולוגיה, סביבת פעולה, פיזור גיאוגרפי, הבדלי זמן, שפות, עמדות תרבותיות ושיטות מסחר.
רוב הפירמות היפניות הן משפחתיות ומחוברות למערכות ערוצים רב-לאומיות של אינפורמציה, מימון, מוצרי טובין והון. מערכת הקשרים הזו מאפשרת ניצול משאבים אזורי הכולל שירותי יזמות בפקין-קונג, יכולות טכנולוגיות ויצוריות, תקשורת מעולה באיים הדרומיים וכמויות אדירות של אדמה, משאבים וכוח עבודה ביפן. tang, Kim, O'donald,2000),)
החברות הבינלאומיות מורכבות לרוב ממבנה מקומי+מחלקת יצוא. אגף\חטיבה division)) בינ"ל הבנוי לפי פונקציות או מוצרים או אזורים גיאוגרפיים. בשיטה זו היחידות בחו"ל מדווחות לאגף. מבנה זה מקדם אסטרטגיה גלובלית. המבנה מאפשר למנהלים להקצות ולתאם משאבים לפעילויות חו"ל תחת קורת גג אחת וכך לחזק את יכולת הפירמה לפעול בתגובתיות.

מקורות:

בר חיים א (1988) התנהגות ארגונית, תל אביב: האוניברסיטה הפתחה
גיאן רוברט (1983) , יפן- עוצמה ללא פצצה, תל-אביב: עם עובד
הררי א. (1983) "מקומה של יפן בהיערכות העולמית החדשה" סקירה חודשית אפריל.
Adenso-Diaz, B; Kawamura, Yayoi; Gonzalez-Torre, Pilar(1999) "Cultural Practices In The Spanish Subsidiaries Of Japanese Companies" Industrial Management And Data Systems; Volume 99 No. 3
Alarid, Leanne Fiftal; Wang, Hsiao-Ming (1997) "Japanese Management And Policing In The Context Of Japanese Culture" Policing: An International Journal Of Police Strategies And Management; Volume 20 No. 4
Alpert, Frank; Kamins, Michael; Sakano, Tomoaki; Onzo, Naoto; Graham, John (2001) "Retail Buyer Beliefs, Attitude And Behaviour Toward Pioneer And Me-Too Follower Brands: A Comparative Study Of Japan And The Usa " International Marketing Review; Volume 18 No. 2
Buckley, Sandra (2002) "Encyclopedia Of Contemporary Japanese Culture" Reference Reviews Incorporating Aslib Book Guide; Volume 16 No. 4
Chaisrakeo, Sunanta; Speece, Mark (2004) "Culture, Intercultural Communication Competence, And Sales Negotiation: A Qualitative Research Approach" The Journal Of Business And Industrial Marketing; Volume 19 No. 4
Cousins, Paul D; Stanwix, Euan (2003) "It's Only A Matter Of Confidence!: A Comparison Of Relationship Management Between Japanese- And Uk Non-Japanese-Owned Vehicle Manufacturers " Corporate Governance: The Int J Of Effective Board Performance; Volume 3 No. 1
Cunningham, J.B.; Debrah, Y.A.; Petzall, S (1996) "Manufacturing Management Practices Of Japanese Subsidiaries In Singapore" Industrial Management And Data Systems; Volume 96 No. 7; 1996
Dadzie, Kofi Q; Johnston, Wesley J; Yoo, Boonghee; Brashear, Thomas G (2002) "Measurement Equivalence And Applicability Of Core Marketing Concepts Across Nigerian, Kenyan, Japanese And Us Firms" The Journal Of Business And Industrial Marketing; Volume 17 No. 6
Dedoussis, Evangellos (2004) "A Cross-Cultural Comparison Of Organizational Culture: Evidence From Universities In The Arab World And Japan" Cross Cultural Management; Volume 11 No. 1; 2004
Dimitrios S Kranias; (2000) "Cultural Control: The Case Of Japanese Multinational Companies And Their Subsidiaries In The Uk", Journal:Management Decision
Genestre, Alain; Herbig, Paul; Shao, Alan T (1995) "Japanese International Marketing Strategy" Marketing Intelligence And Planning; Volume 13 No. 11
Gill Alphonsus (1996) "The Cross-Cultural Transfer Of Management Practices: The Case Of Japanese" Human Resource Management Practices In Singaporeroger Wong
Herbig, Paul A; Milam, Robert (2003) "When In Japan, Do As The Japanese Do; When In Rome, Do As The Japanese Do:" Marketing Intelligence And Planning; Volume 12 No. 11; 19
Herbig, Paul; Jacobs, Lawrence (1998) "Culture As An Explanatory Variable For The Japanese Innovative Processes" Cross Cultural Management; Volume 5 No. 3; 1998
Hofstede, G.H.1991. Cultures And Organizations: Software Of The Mind . London: Mcgraw Hill.
Schrodt Paul (2002) . The Relationship Between Organizational Identification And Organizational Culture: Employee Perceptions Of Culture And Identification In A Retail Sales Organization , london:sage pub.
Jacobs, Laurence; Herbig, Paul (1998) "Japanese Product Development Strategies" Journal Of Business And Industrial Marketing; Volume 13 No. 2; 1998
Kameda, Naoki (2000) "Communication Competency Of Japanese Managers In Singapore" Corporate Communications: An International Journal; Volume 5 No. 4
Oliver, N., Wilkinson, B., (1998), "British Companies Fail To Understand The Key To japanese Success", Employment Bulletin And Industrial Relations Digest, 4, 6, 1-2.
Parker L.C. The Japaniese Police System Today N.Y. 1984.
Rafferty, James (2001) "The Synthesis Of Economic Organisation And The Management Of Change: Intercultural Transferability And The Japanese Paradigm" Management Decision; Volume 39 No. 5
Tang, T., Kim, J., O'donald, D., (2000), "Perceptions Of Japanese Organizational Culture", Journal Of Managerial Culture, 15, 6, 535-59.
Taylor, Charles R; Zou, Shaoming; Osland, Gregory E (2000) "Foreign Market Entry Strategies Of Japanese Mncs" International Marketing Review; Volume 17 No. 2
Thong, G., Jain, H., (1998) , "Human Resource Management Practices Of Japanese And Malaysian Companies: A Comparative Study" Malaysian Management Review, 23, 2, 28-49.
Wann-Yih, Wu,; Chinho, Lin,; Li-Yeuh, Lee, (2000) "Personal Characters, Decision-Making Patterns And Leadership Styles Of Female Managers: A Comparative Study Of American, Taiwanese, And Japanese Female Managers" Cross Cultural Management; Volume 7 No. 4
ביבליוגרפיה נוספת
Cesare, Justine Di; Sadri, Golnaz (2003) "Do All Carrots Look The Same? Examining The Impact Of Culture On Employee Motivation" Management Research News; Volume 26 No. 1
Chun Hui (2002) Managing Changes In Globalizing Business: How To Manage Cross-Cultural Business Partners: Tokyo: George Graen;
Claver, Enrique; Llopis, Juan; Gonzalez, M Reyes; Gasco, Jose L (2001) "The Performance Of Information Systems Through Organizational Culture" Information Technology People; Volume 14 No. 3; 2001
Freeman, Susan; Browne, Emma (2004) "The Influence Of National Culture On Dissolution Communication Strategies In Western Versus Asian Business Relationships: A Theoretical Model" Supply Chain Management: An International Journal; Volume 9 No. 2;
Frey-Ridgway, Susan (2002) "The Cultural Dimension Of International Business Collection Building; Volume 16 No. 1
Ghymn, Kyung-Il; Jacobs, Laurence W (1993) "Import Purchasing Decision Behaviour: An Empirical Study Of Japanese Import Managers " International Marketing Review; Volume 10 No. 4;
Graen George; Chun Hui (2003) Managing Changes In Globalizing Business: How To Manage Cross-Cultural Business Partners: Tokyo: Forie
Harris, Hilary; Kumra, Savita (2000) "International Manager Development - Cross-Cultural Training In Highly Diverse Environments"Journal Of Management Development; Volume 19 No. 7; 2000
Harris, Lloyd C (1998) "Cultural Domination: The Key To Market-Oriented Culture? " European Journal Of Marketing; Volume 32 No. 3
Harris, Lloyd C; Ogbonna, Emmanuel (1998) "A Three-Perspective Approach To Understanding Culture In Retail Organizations" Personnel Review; Volume 27 No. 2; 1998
Henthorne, Tony L; Latour, Michael S; Hudson, Tim W (1997) "Japanese Couples' Marital Roles In Stages Of Product Purchase Decision Making " International Marketing Review; Volume 14 No. 1
Hoogervorst, Jan; Van Der Flier, Henk; Koopman, Paul (2004) "Implicit Communication In Organizations: The Impact Of Culture, Structure And Management Practices On Employee Behavior" Journal Of Managerial Psychology; Volume 19 No. 3; 2004
Lin, Chinho; Madu, Christian N; Kuei, Chu-Hua; Lu, Min H (2004) "The Relative Efficiency Of Quality Management Practices: A Comparison Study On American-, Japanese-, And Taiwanese-Owned Firms In Taiwan" International Journal Of Quality Reliability Management; Volume 21 No. 5;
Masui, Kazuhito; Kakabadse, Andrew (2002) "Introducing Officer Systems In Japanese Companies" Corporate Governance: The Int J Of Effective Board Performance; Volume 2 No. 1
Meek, Christopher B (2004) "Karoshi And Ijimethe Dark Side Of Japanese Management In The 1990s: In The Japanese Workplace" Journal Of Managerial Psychology Volume 19 No. 3
Miroshnik, Victoria (2002) "Culture And International Management: A Review" The Journal Of Management Development; Volume 21 No. 7
Nakane Japanese Society Californiya,1972.
Nakane, C., 1997, "Japanese Culture Within International Society" In Kenny, D. , Japan As I See It, Pp. 178-93.
Ng, Wai Hung (2002) "Sae 8c Corporate Culture Model For Business Competitiveness " Integrated Manufacturing Systems; Volume 13 No. 6; 2002
Okazaki, Shintaro (2004) "Do Multinationals Standardise Or Localise? The Cross-Cultural Dimensionality Of Product-Based Web Sites"Internet Research: Electronic Networking Applications And Policy; Volume 14 No. 1;
Okazaki, Shintaro; Rivas, Javier Alonso (2002) "A Content Analysis Of Ultinationals' Web Communication Strategies: Cross-Cultural Research Framework And Pre-Testing" Internet Research: Electronic Networking Applications And Policy; Volume 12 No. 5
O'keeffe, Ted (2003) Preparing Expatriate Managers Of Multinational Organisations For The Cultural And Learning Imperatives Of Their Job In Dynamic Knowledge-Based Environments Journal Of European Industrial Training; Volume 27 No. 5
Paik, Y., Vance, C., Stage, H., (2000), "A Test Of Assumed Cluster Homogeneity For Performance Appraisal Management In Four South-East Asian Countries", International Journal Of Human Resource Management, 11, 4, 736-50.
Pasa, Selda Fikret (2000) Leadership Influence In A High Power Distance And Collectivist Culture Leadership And Organizational Development Journal; Volume 21 No. 8
Pornpitakpan, Chanthika (2002) The Effect Of Adaptors' Race And The Cultural Adaptation On Attraction: Americans Adapting To Thais" Asia Pacific Journal Of Marketing And Logistics; Volume 14 No. 1
Prasad, Sameer; Tata, Jasmine (2003) "The Role Of Socio-Cultural, Political-Legal, Economic, And Educational Dimensions In Quality Management" International Journal Of Operations Production Management; Volume 23 No. 5; 2003
Weisinger, Judith Y; Trauth, Eileen M (2002) "Situating Culture In The Global Information Sector " Information Technology People; Volume 15 No. 4
Whitehill, A., (1991), Japanese Management: Tradition And Transition, Routledge Press, London
William Swierczek (1998) Culture And Conflict: Japanese Managers And Thai Subordinatesfredric, Jun Onish
Wilson, Alan M (2001) "Understanding Organisational Culture And The Implications For Corporate Marketing " European Journal Of Marketing; Volume 35 No. 3
Yamaguchi, Ikushi (1999) "Effects Of National Culture And Organizational Types Of Workers On The Job-Related Orientations Of Japanese, Us And Australian Employees" Leadership And Organizational Development Journal; Volume 20 No. 1
Yamaguchi, Ikushi (2001) "Perceived Organizational Support For Satisfying Autonomy Needs Of Japanese White-Collar Workers: A Comparison Between Japanese And Us-Affiliated Companies" Journal Of Managerial Psychology; Volume 16 No. 6; 2001
Yoshimura, Noboru; Anderson, Phillip (1998) "Inside The Kaisha: : Demystifying Japanese Business Behavior", Journal Of Organizational Change Management; Volume 11 No. 2;
Unctad, 2000, World Investment Report Cross-Border Mergers And Acquisitions And Development, Unctad, New York, Ny.
Rashid, Md Zabid Abdul; Sambasivan, Murali; Rahman, Azmawani Abdul (2004) "The Influence Of Organizational Culture On Attitudes Toward Organizational Change" Leadership And Organization Development Journal; Volume 25 No. 2
Rashid, Md. Zabid Abdul; Sambasivan, Murali; Johari, Juliana (2003) "The Influence Of Corporate Culture And Organisational Commitment On Performance " The Journal Of Management Development; Volume 22 No. 8; 2003
Rawwas, Mohammed Y.A. (2001) Culture, Personality And Morality: A Typology Of International Consumers' Ethical Beliefs" International Marketing Review; Volume 18 No. 2;
Rodgers, R., Wong, J., (1996), "Human Factors In The Transfer Of The `Japanese Best Practice' Manufacturing System To Singapore", International Journal Of Human Resource Management, 7, 2, 455-88.
Sagara, Barbara; Kleiner, Brian H (2001) Helping Americans Adapt To The Japanese Cultural System Management Research News; Volume 24 No. 3; 2001
Selmer, Jan (2001) "Human Resource Management In Japan - Adjustment Or Transformation?" International Journal Of Manpower; Volume 22 No. 3;
Sethi, S., Namiki, N., Swanson, C., (1994), The False Promise Of The Japanese Miracle, Pitman, Boston, Ma.
Sharpe, Diana Rosemary (2002) "Teamworking And Managerial Control Within A Japanese Manufacturing Subsidiary In The Uk" Personnel Review; Volume 31 No. 3; 2002
Simeon, Roblyn; Fujiu, Keiko (2000) "Cross-Cultural Adjustment Strategies Of Japanese Spouses In Silicon Valley" Employee Relations; Volume 22 No. 6
Smith, P., Uang, Z., Leung, K., (1997), "Leadership, Decision-Making And Cultural Context: Event Management Within Chinese Joint Ventures", Leadership Quarterly, 8, 4, 413-31.
Sousa-Poza, Andres; Nystrom, Halvard; Wiebe, Henry (2001) "A Cross-Cultural Study Of The Differing Effects Of Corporate Culture On Tqm In Three Countries " International Journal Of Quality Reliability Management; Volume 18 No. 7
Stainer, Alan (1995) "Productivity Management: The Japanese Experience" Management Decision; Volume 33 No. 8; 1995
Steffensen, Sam K (1998) "Informational Network Industrialization And Japanese Business Management" Journal Of Organizational Change Management; Volume 11 No. 6;
Takahashi, Y., 1987, "The Theoretical Problems Of The Transferability Of Management Style", In Trevor, M. , The Internationalization Of Japanese Business: European And Japanese Perspective, Westview Press, Boulder, Co.
Takao; Wang, Zhong-Ming (1994) "Cultural And Organizational Factors In Human Resource Management In China And Japan" Satow, Journal Of Managerial Psychology; Volume 9 No. 4; 1994
Kase, Kimio; Liu, James Yu-Shan (1996) "Entrepreneurial Networking In Japanese Management" International Marketing Review; Volume 13 No. 3;
Kogut, B., Singh, H., 1988, "The Effect Of National Culture On The Choice Of Entry Mode", Journal Of International Business Studies, 19, 3, 411-32.
Kranias, Dimitrios S (2001) "Formal Control Of The Japanese Multinational Companies To Their Subsidiaries In The Uk "Managerial Auditing Journal; Volume 16 No. 5; 2001
Leisen, Birgit; Lilly, Bryan; Winsor, Robert D. (2002) "The Effects Of Organizational Culture And Market Orientation On The Effectiveness Of Strategic Marketing Alliances" Journal Of Services Marketing; Volume 16 No. 3;

תגים:

ניהול · בינלאומי · מזרח · אסיה · תרבות · גלובליזציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין תרבות יפן לסגנון הניהול בחברות יפניות רב לאומיות", סמינריון אודות "הקשר בין תרבות יפן לסגנון הניהול בחברות יפניות רב לאומיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.