היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69417
דיון ביכולת של ניהול ידע באופן יעיל בתוך החברה הרב לאומית להקנות יתרון תחרותי.
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66219
האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?
5,551 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63974
הקשר וההשפעה בין התרבות למדיניות ניהול משאבי אנוש של חברות רב-לאומיות יפניות.
3,817 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64390
סקירת בעיות העלולות לצוץ בעת מו"מ עם אדם מתרבות אחרת.
2,971 מילים (כ-9 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64916
כיצד משפיעה מסורת ארגונית רוסית על החדרה של פרקטיקות ניהול משאבי אנוש מערביות.
9,601 מילים (כ-29.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67119
סקירת הגורמים היכולים להשפיע על מדיניות גיוס כ"א של החברה הרב-לאומית והשפעתם על מדיניות גיוס כ"א שבה נוקטת החברה הרב-לאומית.
3,328 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64243
התמקדות בשלושה גורמים מהותיים המשפיעים על חברה רב לאומית בבואה לבחור את דפוס הפעילות העיסקית במדינה המארחת.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63940
אובדן ושכול בחברה הישראלית שלאחר מלחמת ששת הימים, הנצחה לאומית ופולחן החלל הגיבור.
1,665 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 65476
מערכת דיני המיסוי הבינלאומי בישראל והתמודדותה עם מורכבות העסקה הרב לאומית, תוך התמקדות בבעיית כפל המס
6,786 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100