היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני סחר בינלאומי

עבודה מס' 065476

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכת דיני המיסוי הבינלאומי בישראל והתמודדותה עם מורכבות העסקה הרב לאומית, תוך התמקדות בבעיית כפל המס

6,786 מילים ,19 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבקש לברר כיצד מערכת הדינים הפיסקליים בישראל מתמודדת עם מורכבותה של העסקה הבינלאומית תוך התמקדות בבעיית כפל המס.

בעיית כפל המס במובנה הבינלאומי מתעוררת כאשר שתי מדינות לפחות מטילות מס על אותו אדם בגין אותה ההכנסה. כך למשל, הכנסה שהופקה במדינת המקור, ואף חויבה במיסיה, עלולה לחוב במס גם במדינת מושבו של מקבל ההכנסה. מכאן, שאותו נישום עלול להתחייב בכפל מיסים במדינות שונות על אותה הכנסה עצמה.

בעבודה זו אסקור ראשית את הרקע להיווצרות בעיית כפל מס במישור הבינלאומי, לרבות הבעייתיות במיסוי הכנסות מחו"ל ואת הפתרונות למניעת כפל מס בגין עסקאות רב לאומיות.

בהמשך אסקור את מערכת חקיקת המיסים החלה בישראל, אשר נועדה לטפל בבעיית כפל המס, לרבות האמנות הבינלאומיות החלות על יחסי ישראל עם מדינות אחרות אשר נועדו להתמודד עם בעיית כפל המס במישור הבינלאומי. יודגש, כי עבודה זו תתמקד בעיקר בניתוחה של החקיקה הישראלית אשר מסדירה את נושא המיסוי של הפעילות הבינלאומית, ואשר, בין היתר, נועדה להתמודד עם בעיית כפל המס באמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס אשר נועדו, אף הן, להתמודד עם בעיית כפל המס.
עניין האמנות למניעת כפל מס, אבחן ואנתח את האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב.

במסגרת סקירתי את הדין הישראלי החל ועל מנת להתמודד עם הרציונלים אשר עמדו מאחורי טיפול המחוקק בבעיית כפל המס נבחן אף את ההיסטוריה החקיקתית של מדינת ישראל בעניין המיסוי הבינלאומי תוך התמקדות במצב החקיקתי עובר לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב - 2002 (להלן- חוק התיקון) אל מול חוק התיקון, אשר אימץ בחקיקה, הלכה למעשה, את המלצותיה של ועדת רבינוביץ לרפורמה במס ההכנסה. מסקירתי ההיסטורית ניתן יהיה ללמוד כי המחוקק עבר כברת דרך ארוכה בעניין זה אשר בבסיסה מעבר מעקרון מיסוי טריטוריאלי לעקרון מיסוי פרסונלי. אולם, עוד חזון למועד.
כמו כן, ועל מנת להמחיש את השינוי התפיסתי במסגרת חוק התיקון אטפל ואדון אף בסוגיית מיסויה של חברה זרה נשלטת (C.F.C) בישראל.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. בעיית כפל המס בפעילות בינלאומית
2.1 בעיות במיסוי הכנסות ממדינות זרות
2.2 סיבות אפשריות להיווצרותה של בעיית כפל המס
2.3 פתרונות אפשריים למניעת כפל מס בפעילות בינלאומית
3. מערכת הדינים בישראל המסדירה את תחום המיסוי הבינלאומי
3.1 רקע היסטורי - התלאות שבדרך: מזיקה טריטוריאלית לזיקה פרסונלית
3.2 החקיקה הישראלית בתחום המיסוי הבינלאומי
4. כפל מס - אמנות בינלאומיות וחקיקה פנימית כאמצעי להתמודד עם הבעיה
4.1 הקלה חד צדדית - חקיקה פנימית
4.2 הקלה דו צדדית - אמנות בינלאומיות
4.3 חיוב במס על חברה זרה נשלטת (חז"ן/ CFC)
5.סיכום
6.ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

שורה של פעילויות והתפתחויות בזירת המסחר הבינלאומית הגדילו בצורה משמעותית את נפח המסחר הבינלאומי ואת הצורך להתמודד עם בעיית מיסוי ההכנסות ממדינות זרות. התעצמותה של הבעיה ניתן ליחס, בראש ובראשונה, לתהליך הגלובליזציה המאפיין את הפעילות המסחרית . העולם המסחרי נוהג ככפר גלובלי אחד. השלכות הגלובליזציה, וביחוד היכולת לנהל חיי מסחר במדינות שונות, כמו גם היכולת להפיק הכנסה במדינת מקור שאיננה מדינת התושבות, העצימה, בצורה משמעותית, את הבעיה של כפל המס בעסקאות בינלאומיות. תופעת הגלובליזציה, לצד התפתחות המסחר באמצעי מסחר מודרניים דוגמאת האינטרנט, ולצידם קיום רשת אמנות למניעת כפל מס המאפשרת תכנון מס אשר עלול לשנות את אופן ההשקעה ומיקומה, הציפו את בעיית מיסוין של הכנסות ממדינות זרות. כך למשל, דרך ההתנהגות העסקית מושפעת מניצול מדינות אמנות מס כאמצעי לניתוב הכנסות ומפעילות במדינות בהן אין חיוב במס או שהחיוב במס הוא מוקטן .

תגים:

מיסוי · כפל מס · אמנה · רפורמה במס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני סחר בינלאומי", סמינריון אודות "דיני סחר בינלאומי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.