היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 61484
השפעת אפשרות אישרור האמנה השניה על הכוח הגרעיני האסטרטגי של רוסיה.
4,303 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60880
ניתוח מצב איכות הסביבה והתיירות בערב הסעודית בתקופה שלפני אג'נדה 21, האמנה הסביבתית שנחתמה בריו ב-1992, ובתקופה העוקבת לאמנה. דגש על היעדר פיתוח בר-קיימא מצדה של ממלכת המדבר.
4,252 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60169
עבודה זו עוסקת בניתוח של אמנת ג'נבה הרביעית ממספר היבטים הנוגעים לישראל, תוך ניסיון לתת מענה לשאלה האם מדינת ישראל מקיימת את הוראות אמנת ג'נבה הרביעית בשטחים הכבושים מאז 1967?
3,658 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 66361
המאפיינים הרדיקלים של התנועה, הגורמים להקמתה, ניתוח אמנת התנועה ועמדתה לגבי הסכם השלום שנחתם בין ישראל ובין אש"ף.
9,692 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 602.95 ₪
עבודה מס' 62927
הגדרת אמנה, סוגי אמנות, אשרור אמנות בעולם, אשרור בישראל והצעה לתיקון השיטה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 64091
השוואה קצרה וכללית בין שתי האמנות.
1,428 מילים (כ-4.5 עמ'), 8 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 67140
היבטים משפטיים ואחרים בתהליך ההרחבה של האיחוד האירופי ביחס למועמדותה של טורקיה, הנסיבות שהובילו למשא ומתן מול טורקיה ולעיכוב התקדמותו בשנים האחרונות.
3,079 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 40840
הסיבות להקמה, אמנת הברית, הרכב המדינות, נתונים מספריים, האנטגוניזם של נאט"ו והגדרה טיפולוגית לברית.
6,563 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40541
העובדות-אמנת לונדון, המשפט ופסקי הדין, המחלוקת, משפטם של הס ופריצשה וניתוח עובדות אלה לאור המחקר.
3,771 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17