היישום אינו מחובר לאינטרנט

אמנת סטארט והשפעתה על עתיד הנשק הגרעיני-אסטרטגי של רוסיה בסוף שנות ה-90

עבודה מס' 061484

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת אפשרות אישרור האמנה השניה על הכוח הגרעיני האסטרטגי של רוסיה.

4,303 מילים ,20 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

לקראת סוף שנות ה-90' של המאה ה-20, עמד הנשק הגרעיני האסטרטגי של רוסיה לצאת מכלל שימוש. על רקע המצב הכלכלי הלא פשוט, שאיפיין את המשק הרוסי מאז התפרקותה של ברית המועצות, ומשברים כלכליים שונים, עולמיים או פנימיים - אשר נבעו מאי יציבות המשטר הדמוקרטי שהלך והתמסד לאורך שנות ה-90', עמדה רוסיה בפני הצורך להכריע בשאלת עתיד הכוח האסטרטגי אשר בידה. על מנת להוסיף ולהיות גם בעתיד מדינה בעלת מעמד והשפעה בין לאומיים, האמינו ברוסיה, יש להמשיך ולהחזיק נשק גרעיני אסטרטגי. הגישה היתה כי כל עוד הנשק הגרעיני מקנה יוקרה, יש לשמר יכולת זו. היבטים נוספים וחשובים אשר נלקחו בחשבון היו
משקלה של ההרתעה אשר מספק כוח גרעיני אסטרטגי, אל מול איומים ואויבים לביטחונה של רוסיה וכן הרצון להמשיך ולהוות משקל נגד לארצות הברית במערכת הבין לאומית.
התכנונים לשידרוג הכוח האסטרטגי נדרשו להתייחס גם "לאמנה להפחתת הנשק האסטרטגי" (START II) אשר נחתמה בידי רוסיה וארצות הברית בחודש ינואר 1993, אך לא אושררה על ידי הדומא הרוסי עד לאותה התקופה בה נדונו התוכניות. האמנה, האמורה להגביל ולהפחית את כמויות הנשק הגרעיני האסטרטגי אשר בידי שתי המדינות, היתה מרכיב חשוב נוסף אשר היה על הרוסים לשקלל בבואם לקבוע את עתיד מערך הכוח האסטרטגי אשר ברשותם.
במהלך העבודה אציג את "האמנה להפחתת הנשק הגרעיני האסטרטגי" (מספר אחת ושתיים), את מצבה הכלכלי של רוסיה בסוף שנות ה-90' (כרקע לתכנונים האפשריים לשידרוג הכוח האסטרטגי הרוסי), את שלוש זרועות הכוח האסטרטגי של רוסיה: טילים בליסטיים בין - יבשתיים המשוגרים מן היבשה, צוללות בעלות יכולות שיגור טילים בין יבשתיים ומפציצים אסטרטגיים, ואתאר את השפעת אישרורה (האפשרי) של האמנה על מרכיבי הכוח הללו, ועל תכנוני השידרוג.
בעבודה זו אנסה לענות על השאלה באיזו מידה השפיעה אפשרות אישרורה העתידי של אמנת START II - על הכוח הגרעיני האסטרטגי של רוסיה, כפי שנתפסה בסוף שנות ה-'90.

תוכן העניינים
1. מבוא.
.STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY I .2
.STARTEGIC ARMS REDUCTION TREATY II .3
4. הרקע לתוכניות שידרוג הכוח גרעיני האסטרטגי של רוסיה בסוף שנות ה.'90 -
5. תוכניות שידרוג הכוח הגרעיני אסטרטגי של רוסיה בסוף שנות ה.'90 -
5. א. הטילים הבליסטיים הבין יבשתיים המשוגרים מן היבשה (.(ICBMs
5. ב. סוגי הטילים הבין יבשתיים.
5. ג. הצוללות והטילים הבליסטיים הבין יבשתיים המשוגרים מהן.
5. ד. סוגי הצוללות.
5. ה. המפציצים האסטרטגיים.
6. סיכום.
מראי מקום.
רשימה ביבליוגרפית.

מקורות:

Arbatov, A. G., "Military reform in Russia: dilemas, obstacles and prospects", International security, Vol. 22, No. 4, 1998.
Arbatov, A. G., et al., (eds.), Russia and the west: the 21st century security environment, New York: M.E. Sharpe, 1999.
Arbatov, A. G., Implications of the START II treaty for U.S-Russian relations, Washington: The Henry L. Stimson Center, 1993.
Cimbala, S. J., U.S nuclear strategy in the new world order: backward glances, forward looks, New York: Paragon House, 1993.
Handler, J., "Russia seeks to refloat a decaying fleet", Jane's international defense review, Vol. 30, No.1, 1997.
Handler, J., "The future of Russian strategic forces", Jane's intelligence review, Vol. 7, No. 4, 1995.
Hoffman, D., "Russia warns of missile danger", Washington Post, 14.5.1998, p. 25.
Kartchner, K. M., Negotiating START: strategic arms reduction talks and the quest for strategic stability, Somerset: Transaction Publishers, 1991.
Larsen, J. L., and G. J., Rattrey (eds.), Arms control toward the 21st century, Boulder: Lynne Reiner Publishers, 1996.
Norris, R. S., and T. B., Cochran, U.S-U.S.S.R/Russia strategic offensive nuclear forces, 1945-1996, Washington: Natural Resources Defense Council, 1997.
Povida, P., "The Russian strategic forces: uncertain future", Breakthroughs, Vol. 7, No. 1, 1998.
Quester, G., (ed.), The nuclear challenge in Russia and the new states of Eurasia, Armonk: M. E. Sharpe, 1995.
Sarkesian, S. C., and R. E., Connor, Jr., The U.S military profession into the twenty first century: war, peace and politics, London: Frank Cass, 1999.
Sokov, N., Modernization of strategic nuclear weapons in Russia: the emerging new posture, Cambridge: Harvard University Press, 1998.
Zaloga, S. J., "Molodots: symbol of the soviet swan song", Jane's intelligence review,Vol. 8, No. 8, 1996.
Zaloga, S. J., The thunder inside Russia's "Thyphoons", London: Osprey Publishers, 1997.

תגים:

מלחמה · קרה · מעצמות · אמנת · אסטרטגיה · גרעיני · נשק · סטארט · רוסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אמנת סטארט והשפעתה על עתיד הנשק הגרעיני-אסטרטגי של רוסיה בסוף שנות ה-90", סמינריון אודות "אמנת סטארט והשפעתה על עתיד הנשק הגרעיני-אסטרטגי של רוסיה בסוף שנות ה-90" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.