היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 65643
כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
7,847 מילים (כ-24 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65806
בחינה וניתוח של המניעים והערכת תפקידה של האידיאולוגיה במלחמה הקרה.
3,429 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66751
תולדות המלחמה הקרה, מאפייניה, וכיצד התנהלה לפי חוקיות מסויימת שלא נשברה לאורך כל שנות קיומה.
10,542 מילים (כ-32.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67806
בחינת הסיבות השונות לקיום תופעת השלום הארוך ולאי פריצת מלחמת עולם שלישית בתקופת המלחמה הקרה.
7,120 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68577
כיצד השפיעו מאפייני סיום המלחמה הקרה על התנהגות איראן הגרעינית בזירה הבינלאומית בין השנים 1989 עד ימינו, 2010.
12,109 מילים (כ-37.5 עמ'), 45 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70178
בחינת המשמעות המעורבות הצבאית של שתי המעצמות במהלך המלחמה ואת ייצוגה של המלחמה ככלי בידי המעצמות במלחמה הקרה.
15,791 מילים (כ-48.5 עמ'), 27 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 31608
סקירת תולדות המלחמה, הגדרת הסיכסוך, תאורית המלחמה הקרה ע"פ הריאליזם.
2,319 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68126
האם בתאונה זהה מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי.
4,031 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63779
ניתוח קצר של ארבעה סיפורים.
2,264 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32