היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 62164
בחינת השאלה ע"פ סרטו של ארתור פן . night moves
1,619 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 62596
5,010 מילים (כ-15.5 עמ'), 20 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66751
תולדות המלחמה הקרה, מאפייניה, וכיצד התנהלה לפי חוקיות מסויימת שלא נשברה לאורך כל שנות קיומה.
10,542 מילים (כ-32.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61549
באיזו מידה חלו שינויים במעמדה, תפקידה ויוקרתה הבין לאומיים של בריטניה.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 45 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 65806
בחינה וניתוח של המניעים והערכת תפקידה של האידיאולוגיה במלחמה הקרה.
3,429 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60221
יחסי שתי המדינות ינותחו במסגרת עקרונות היסוד של המערכת הבינלאומית.
6,297 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 126.95 ₪
עבודה מס' 60896
בחינת הגורמים השונים (גורם הנפט; התמיכה בעם היהודי ובמדינת ישראל; המלחמה הקרה; האינטרס בהשגת הסדר במזרח התיכון) ודיון בהשלכותיהם על המדיניות האמריקנית.
4,831 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 63779
ניתוח קצר של ארבעה סיפורים.
2,264 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68126
האם בתאונה זהה מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי.
4,031 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32