היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50113
מהו המושג ע"פ ליפסט ובדיקת השסע בין מזרחים לאשכנזים בחברה הישראלית, רקע היסטורי, כולל קטעי עיתונות רלוונטים.
1,960 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 63940
אובדן ושכול בחברה הישראלית שלאחר מלחמת ששת הימים, הנצחה לאומית ופולחן החלל הגיבור.
1,665 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 65956
האם אכן שינויי המגמות בחברה הישראלית, בכל הקשור לניצולי השואה, באו לידי ביטוי בספרות ובעיתונות?
9,968 מילים (כ-30.5 עמ'), 24 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67473
מאפייני הרב תרבותיות בחברה הישראלית בדגש על העדה הגרוזינית, והדגמתם בסרט "חתונה מאוחרת" של דובר קוסשווילי.
3,005 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68757
אופני הייצוג וההסמלה של פלחי האוכלוסייה השונים בחברה הישראלית, בזיקה לערכי ה"מוסר", כפי שהללו מופיעים בתוכנית המציאות של הכט: "מה אתם הייתם עושים?"
4,640 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69252
כיצד מובנית תפיסת ההיריון בחברה הישראלית כסיכון וכיצד חוברות הגישות התרבותית והמדיקאלית בתרומתן להנחות ולפרקטיקות הרווחות בנושא ההיריון.
3,458 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 71091
האם חלו תמורות במעמדן של הנשים החרדיות בחברה הישראלית בעשור האחרון.
6,235 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 71133
בחינת הגורמים הכלכליים והחברתיים אשר משפיעים על הבדלי שכר בין גברים יהודים וערבים בחברה הישראלית.
5,026 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 68969
בחינת הקשר בין תופעת ההתנחלויות הישראלית לבין השסעים השונים הקיימים בחברה הישראלית.
1,469 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100