היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61883
הריבוד והשסעים בחברה הישראלית כגורמים להחלת הרפורמה בחינוך.
16,593 מילים (כ-51 עמ'), 80 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61867
בחינת השאלה מדוע קיימת העדפה לגיוס מנהלי בית ספר מקרב מפקדים שהשתחררו משירותם בצה"ל על פני מנהלים שצמחו ממערכת החינוך.
6,389 מילים (כ-19.5 עמ'), 32 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 61850
מטרות חינוכיות לגיל הרך.
5,535 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61828
שיווק חינוכי בבית הספר "שיפמן" עקב משבר ארגוני
7,848 מילים (כ-24 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61843
כיצד נקלטו והשתלבו בחינוך האתיופים משלוש העליות העיקריות - משה, שלמה והפלאשמורה.
3,870 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61894
מחקר הבודק מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61901
תמונת מצב ומכלול הבעיות של מערכת החינוך הבדווית בכלל ועיריית רהט בפרט והצעה לרענון ארגוני.
14,600 מילים (כ-45 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61954
עמדותיהם של קליינברגר, סימון, תדמור וס. יזהר בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים; תורת המוסר של התועלתניים והחינוך לאזרחות טובה ודמוקרטיה.
8,557 מילים (כ-26.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100