היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60687
העבודה בוחנת את זכות העיון כבסיס לצורך מימוש זכות הטיעון ובודקת את ההסדר הקיים בישראל ומדינות אחרות.
6,502 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60569
גרינלנד כמקרה מבחן רצוי מול מדינות דמוקרטיות אחרות.
7,932 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60550
בחינת הטענה כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם והם אף מדכאים את היצירתיות.
22,193 מילים (כ-68.5 עמ'), 70 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66283
חופש הביטוי והתנגשותו עם הפרטיות לה זכאי כל אדם, תוך התייחסות למספר תיאוריות רעיוניות אודות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, סקירת החוק והפסיקה בישראל.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 53 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 60714
היבטים משפטיים להפסקות הריון.
3,397 מילים (כ-10.5 עמ'), 26 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68828
השוואת זכויותיהם הסוציאליות של העובדים הזרים מול אלה של העובדים ישראליים.
21,548 מילים (כ-66.5 עמ'), 110 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60878
סקירת תופעת הויתור על זכויות המגיעות לעובד ותביעתן לאחר זמן מה בבתי משפט.
3,311 מילים (כ-10 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100