היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 66814
סקירה היסטורית כללית של האיחוד האירופאי ומקומו בזירה בינלאומית.
2,129 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 69630
מעבר לתקינה בינלאומית-השלכות על חברות ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
10,471 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 68233
בחינת הנוכחות הפיזית בזירת הפשע- האם יש לראות בה תנאי מספיק או תנאי הכרחי לנשיאה באחריות פלילית.
10,908 מילים (כ-33.5 עמ'), 56 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 50366
תרגיל זה בוחן את הקשר בין מידת העוצמה של מדינה להשפעתה בזירה הבינ"ל בהדגמה על יפן בשנות התשעים.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68705
סקירה כללית של התפתחות התקשורת כגורם בעל משמעות באירועי מלחמה.
3,370 מילים (כ-10.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61846
סקירת מדיניות החוץ הרדיקלית של משטר הבעת' השני בעיראק.
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68812
בחינה ביקורתית של פעילות הוועדה לזכויות אדם באו"ם.
2,744 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65015
האם מדינת ישראל מפותחת או מתפתחת? האם נתונים כלכליים גרידא יכולים להעיד על רמת ההתפתחות של מדינה?
10,495 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 50267
רקע כללי, טרור כאסטרטגיה, טרור בינ"ל, משטרי טרור ושני מקרי בוחן-איראן והקונטרס בניקרגואה.
7,191 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40