היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 40157
גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60076
הצגת התנועה כמקרה מבחן להשתתפות פוליטית חוץ פרלמנטרית.
3,263 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 21219
סקירת הסיבות הכלכליות שגרמו למדינות המזה"ת להתחיל בתהליכי שלום ובדיקת מהות השלום עם מצרים.
6,476 מילים (כ-20 עמ'), 35 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70355
סקירת מצב המדינות קדם להסכם השלום, תהליך ההתלבטות וקבלת ההחלטות, והסכם השלום עצמו (וועידת קמפ דיוויד).
6,847 מילים (כ-21 עמ'), 9 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 31249
סקירת ספרו "השלום העולמי והאסלם" ובדיקה האם המודרניזם יכול לדור בכפיפה עם האיסלם.
9,378 מילים (כ-29 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61906
מלחמה ושלום כפי שהן משתקפות ביצירותהם של אריסטופנס ואייסכילוס.
7,564 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68813
העבודה עוסקת בשני נושאים: מבנה האו"ם וכיצד מבנה זה עוזר או פועל על אופי קבלת ההחלטות של הגופים המקבלים החלטות; ומעברי הדורות של מבצעי שמירת השלום בעולם.
1,839 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 32546
סקירת הקומדיה תוך התייחסות והדגמה מספרו של שלום עליכם.
7,496 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60695
המהלכים המדיניים מתחילתה של מלחמת יום הכיפורים ועד הסכמי השלום בין ישראל ומצרים.
6,093 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87