היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 66
עבודה מס' 64173
סקירת חלק משיטות הריפוי ומקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
3,826 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66858
דיון ביקורתי באיכות חייהם של מטפלים לא פורמאליים בחולי סרטן- מאפייני המחלה והשפעתה על המטפלים מקרב המשפחה הקרובה.
3,924 מילים (כ-12 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20506
סקירת צורת ההתמודדות עם מחלה סופנית, הן של המשפחה והן של היחיד, מחשבותיהם אודות המחלה ותגובותיהם לאירוע הטראומתי.
3,858 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67528
תיאור מאפייני המחלה והתמקדות בשני השלבים הראשונים בהתמודדות-הפסיכולוגית-המשפחתית עם המחלה.
3,593 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50599
סקירת מאפייני המחלה, התרופות הקיימות כיום (2000), מחקרים וטיפולים למניעת ההתדרדרות במחלה.
2,002 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65971
התמודדות הילד עם מוות עקב מחלה ממושכת של אחד ההורים
3,539 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66187
התייחסות העולים מאתיופיה למחלת האיידס.
6,157 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66410
האם יש לשנות את החוק ולאפשר לבית המשפט להורות על אשפוז כפוי גם כאשר מדובר בהפרעות נפשיות (ולא רק במחלות נפש, כנדרש בחוק) המהוות סכנת חיי (כדוגמת אנורקסיה).
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66334
בחינת הגורמים העיקריים למחלת האיידס בקרב עולי אתיופיה והתייחסות העולים למצבם הבריאותי.
5,905 מילים (כ-18 עמ'), 28 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 66