היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 97
עבודה מס' 20312
התערבות ויוזמה ממשלתית במשק ובהשקעות בו תוך התייחסות לתעשייה וסקירה היסטורית בחתכי תקופות קיום המדינה.
3,233 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10218
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50761
בדיקת שוק זה באמצעות שתי חברות העוסקות בתחום.
1,521 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61207
העבודה דנה במושגים - התערבות ממשלתית על ידי מס קניה, הטלת מחיר מינימום, מכסי יבוא.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 50801
דרכי התערבות הממשלה בתקציב, השלכות ההתערבות ומצבים בהם היא מסייעת לצרכן או היצרן.
4,021 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69726
בחינת מידת המעורבות או ההתערבות של ההורים בספורט ילדים - סקירת ספרות ותצפיות.
5,954 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50820
עבודה זו מתמקדת בתכניות התערבות ברמה הארגונית תוך סקירת מודלים ומחקרים.
10,435 מילים (כ-32 עמ'), 71 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 23001
סקירת הספרות, האירוע הטראומטי ושלב ההתערבות.
7,277 מילים (כ-22.5 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 97